Acolieten

We weten ons gelukkig met een mooie groep acolieten die de dienst aan het altaar tijdens de hoogmis op zondag om 10:00 uur en de mis om 11.30 uur verzorgt als ook de weekdaagse missen.

Voor de uitvaarten zijn er verschillende die in de mogelijkheid zijn daar tijd voor vrij te maken.

Interesse?

Contact persoon:

Dhr. Th. Cloodt 045 - 549 0130

Zoeken