Jezus geneest

 

Het Evangelie gaat erover dat Jezus mensen geneest, zoals de schoonmoeder van Simon.

 

Ik vraag de kinderen waarom Jezus eigenlijk mensen geneest. Hij is toch geen dokter?smiley blij en gezond

 

Hij doet het niet om aanzien en macht of rijkdom te verwerven, maar waarom dan wel? Hij is toch op aarde gekomen als verlosser, om het evangelie te verkondigen?

 

Een van de kinderen zei dat hij was gekomen om te helpen.

 

Ik heb twee Smiley's gemaakt, eentje gezond en blij, en eentje ziek en verdrietig.

 

Eerst heb ik de kinderen gevraagd wat ze allemaal doen als ze blij zijn, en niet ziek.

 

Het antwoord hebben ze op een blaadje geschreven of getekend. De antwoorden liggen als de stralen van een zon om de Smiley heen.

 

Ze hebben vrij veel verschillende bezigheden: naar school gaan, turnen, knutselen, muziek maken, spelen, muziek luisteren, tv-kijken, steppen, fietsen, met de hond wandelen, andere mensen helpen, papa helpen in de tuin, met vriendjes afspreken, naar opa en oma gaan, sporten, koken..., kortom een druk programma en dus heel veel stralen rond de Smiley.

 

Daarna heb ik gevraagd op te schrijven of te tekenen wat ze allemaal doen als ze ziek zijn.

 

De antwoorden waren: in bed liggen, slapen, tv-kijken, huilen, boos doen, een boek lezen, muziek luisteren.

 

Ook deze antwoorden hebben we weer om de "zieke "Smiley gelegd.

 

smily ziek en droevigJe ziet dat er dan veel meer "plek" overblijft.

 

Ja, en nu heeft Jezus de mogelijkheid om die legen plekken in te vullen.

 

De mensen zijn nu veel eerder bereid naar Hem te luisteren, ze kunnen Hem nu ontvangen. De boodschap die Jezus te vertellen heeft kan nu begrepen worden.

 

Er is nu ruimte ontstaan die Jezus met Zijn Liefde kan invullen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerstwens

 

Kerstmis staat in het teken van verlichting. Het Kindje Jezus is geboren en spreidt zijn licht uit over de hele wereld. Met dat licht maken wij van kerstmis gezelligheid, met z´n allen rond de tafel, vieren van nieuw leven.

 

En wie vind kerstmis gezellig?
Hoe vieren jullie kerstmis?

 

Maar er zijn een heleboel mensen die niet gezellig kerstmis vieren. En ik heb het niet over mensen aan de andere kant van de wereld, maar hier heel dichtbij. Het kan zo iemand zijn die in jouw straat woont. Mensen die helemaal alleen zijn, een dierbare hebben verloren of gewoon de gezelligheid of de gedachte achter kerst zijn kwijt geraakt. Deze mensen kunnen wij helpen, door een kerstwens te sturen.

 

Een kerstwens is een wens die je stuurt, in gedachten, naar iemand die het nodig heeft.

 

Wens

 

In een vorm van een hart, symbool van Gods liefde, geef je een kerstwens aan iemand.

 

De kinderen mogen zelf bepalen wat ze in het hart schrijven en voor de rest mogen ze het hart versieren door het mooi in te kleuren.
Voor wie heb jij een kerstwens?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Advent

 

Met advent zien we uit naar ....  Verwachten we iets.6749068 tesknota-nadzieja-oczekiwanie-----

 

Maar wat verwachten we? Veel cadeautjes...
Een gezellig samenzijn met de familie?
En wat verwacht jij?
Verwachten we allemaal hetzelfde?

 

Ik heb doosjes gemaakt, met iets erop en gevraagd of de kinderen wilde tekenen, of
opschrijven wat ze verwachten dat er in zit.
Het bleek dat ieder toch veelal zijn eigen verwachtingen heeft.
Hoe duidelijker de omschrijving die we maken, hoe minder verschillend de
verwachtingen zijn.

 

Zo was het ook bij de geboorte van Jezus.
Iedereen had een andere verwachting van de Verlosser.
Over het aanzien dat Hij zou hebben, het leven dat Hij zou gaan leiden, en hoe de
Verlossing er uit zou zien.

 

Iedereen heeft een andere verwachting, maar als er niet over gepraat wordt,
denken velen dat hun verwachting hetzelfde is als de verwachting van de ander. Dan ontstaat er verwarring en strijd.

 

Wat verwacht jij?

 

 

Een vergelijking

De tafels zijn aan de kant geschoven en de banken vormen een kring waarin de kinderen plaats kunnen nemen. Zo ontstaat er een open ruimte die straks als podium zal dienen omdat we gaan toneelspelen!

 

Vandaag vertelt Jezus in het evangelie een vergelijking:

 

Een koning geeft een bruiloftsfeest ter ere van zijn zoon. Er zijn veel belangrijke mensen uitgenodigd. Op de feestdag stuurt de koning zijn dienaren naar de gasten om ze te halen voor het feest. Één voor één noemen ze een reden om niet te kunnen komen. Dan laat de koning zijn dienaren naar alle wegen en kruisingen van wegen gaan om iedereen uit te nodigen die zij tegenkomen. Al deze mensen verschijnen wel op het feest. Er is er eentje die geen feestkleed draagt en daarover is de koning ontstemd. Hem laat hij van het feest verwijderen.


Eerst wordt aan de kinderen gevraagd wie zij denken dat de personages verbeelden in  het verhaal om hen de betekenis daarvan duidelijk te maken.


Wie is de Koning? Jezus wordt genoemd en God, sommigen weten het niet.
En de zoon? Dat is Jezus, raden ze.


Wie zijn de dienaren dan? Pfff er wordt diep nagedacht: ze weten het niet. Zouden dat de priesters kunnen zijn?


De gasten dat zijn wij allemaal. God nodigt ons uit om steeds met Hem te zijn en dan speciaal op het bruiloftsfeest van Zijn Zoon: de Eucharistie.


De man die geen feestkleed aan had? Dat is degene die geen liefde in zijn hart draagt, maar boosheid. Als je boos bent of haatdragend, dan kun je geen feest vieren, toch?


We hebben het verhaal samen nagespeeld. Iedere “gast” mocht zelf een smoes verzinnen:
- ik moet voetballen
- wij gaan bij oma eten
- vanmiddag mag ik op de Wii


Zo hebben we allemaal wel eens een reden om niet bij God te willen zijn of om niet op zijn feest, de Eucharistie te komen. Hij blijft ons altijd uitnodigen met zijn liefdevolle hart, maar welk antwoord geven we dan?

Er komt iets kostbaars aan!

Hallo Meisjes en Jongens!

 

Al honderden jaren vertrekt er vanuit de kerk een groep mensen die dit, op processiezondag bekend willen maken.

 

Er komt iets kostbaars aan!

 

Zo kostbaar, dat de schutterij vooraan moet lopen,met de geweren op hun rug.

Er klinken zelfs kanonschoten,toen om een aanval af te schrikken,nu als eersaluut.

Vroeger pleegden rovers een overval op de priester, ze wilden de monstrans stelen,of de priester doden. In de monstrans bevind zich de Heilige Hostie.

 

Toen, maar nu nog steeds, moet Hij beschermd worden.

Natuurlijk is er ook muziek in de processie. Het is feest, bij een feest hoort muziek. Misschien, voor jonge kinderen een beetje vreemde muziek, maar deze muziek is speciaal geschreven voor de processie.Net als het zingen van jouw verjaardagslied, een keer per jaar.

Honderden jaren lopen ook de schoolkinderen en de communicantjes mee, allemaal in het wit. IJverig worden er bloemen gestrooid.

 

Dit is de enigste dag van het jaar dat dit gebeurd. Vraag maar eens aan je ouders,zij zullen dit ook gedaan hebben. Ik heb er mooie,fijne herinneringen aan. Toen droeg ik ( en de hele klas) een lange, witte engelenjurk met vleugels.

 

Met het strooien van bloemen geven we een teken; Er komt iets kostbaars aan!

Dit gebeurde ook op die eerste palmzondag in Jeruzalem. Toen legden mensen palmtakken op de grond,waarover het ezeltje liep dat Jezus droeg .Nu loopt de priester,met monstrans,over dit bloementapijt.

Dan is er een groep biddende mensen. Die met hun gebed dit ondersteunen.

 

Langs de straten zag ik overal geel/witte vlaggen,ook enkele huizen waren versierd.

Hoorden jullie tijdens de processie ook die rinkelende belletjes? Ja,ik ook. Het waren misdienaars die met het rinkelen van de bellen lieten weten; Hoor, hoor,kom naar buiten; er komt iets kostbaars aan!

Eindelijk komt daar de priester,hij draagt de gouden monstrans met hierin de Heilige Hostie.

De mensen hoeven nu niet naar de kerk,Jezus komt naar de mensen toe.

 

Het bijzondere van dit feest is,dat Hij niemand een uitnodiging heeft gestuurd om erbij te zijn,om mee te lopen. Hij verwachte mij en jou gewoon, van harte!

 

Fijn dat je er dus was…

Zoeken