Zilveren jubileum van onze deken van Galen

Zilveren jubileum en feest van onze deken van Galen.Hoofd-Deken-Boek

Op zaterdag 1 mei a.s. is het op de kop af 25 jaar geleden dat deken van Galen tot deken werd benoemd. Om te beginnen in Landgraaf (Schaesberg), later na samenvoeging van de dekenaten Heerlen en Landgraaf, tot deken van Heerlen.

Gedurende die 25 jaar heeft de deken met veel mensen mogen werken in de diverse geledingen die onze kerk rijk is en daarbuiten in het maatschappelijk veld.

Met veel plezier, onvermoeibare inzet en liefde voor de mensen.

Daar een 25 jarig dekenjubileum ook vandaag de dag een bijzonder gegeven is en een mijlpaal in het leven van de deken willen wij deze dag niet ongemerkt voorbij laten gaan.

Het is tevens een goede gelegenheid om deken van Galen onze dank en waardering te tonen voor zijn grote inspanning en zorg voor onze geloofsgemeenschap.

Het kerkbestuur van de Pancratiusparochie biedt deken van Galen daarom een receptie aan in het Grand Hotel aan de Groene Boord in Heerlen, waarvoor de hele parochie en allen die met de deken te maken hebben gehad gedurende die 25 jaar van harte uitgenodigd zijn.

Voorafgaande aan de receptie is er een plechtige Eucharistieviering in de Pancratiuskerk, waarbij iedereen van harte welkom is om de Heer te danken voor de priester die wij 25 jaar in ons midden hebben.

Hier een verslag van deze feestelijke gebeurtenis

Op 12 mei is het Patroonsfeest van de H. Pancratius. Bij deze gelegenheid die we toch feestelijk willen begaan zijn al de priesters en diakens van het Dekenaat Heerlen uitgenodigd om dit gedenkwaardige feit nog eens feestelijk te begaan met een grootse concelebratie tijdens de plechtige Hoogmis om 10:00 uur die mede verzorgd zal worden door het Heerlens Bruidskoor.

Dekenaal getinte mis voor jubilerende Deken. (Verslag van 12 mei)

Wat regionaal van de pers liep rond om dit jubileum.

Trompetter / De Uitkijk van 24 april 2010

Het Limburgs Dagblad van 1 mei 2010

Zoeken