12,5 jaar in Heerlen...

3 april was de dag dat Kapelaan Beijk 12,5 jaar geleden in onze parochie werd voorgesteld als zijnde de nieuwe Kapelaan.

De toenmalige Deken en dat is nog steeds dezelfde verraste hem volledig met een woord van Felicitatie en waardering en een bloemenhulde die de jeugd van de parochie hem bracht met 12 en een halve bloem. En alle mensen in de kerk sloten zich daar bij van harte aan door een hartelijk applaus.

In zijn dank woordje gaf de kapelaan toe dít niet verwacht te hebben maar was er zeer erkentelijk om. "...Elke dag sta ik welgemoed op en heb er weer zin in om hier in de parochie werkzaam te kunnen zijn. Eerst zou het voor een paar jaar zijn... toen kwam de ziekte en heb ik de wens naar de Bisschop geuit: laat mij maar bij Deken van Galen. We vullen elkaar prima aan en dan ben nooit alleen."

Kapelaan, van HARTE PROFICIAT !!!!
en nog vele goede en gelukkige jaren met en bij ons in de Stadsparochie St. Pancratius.

Zoeken