Week van de Eenheid

IMG_9115_SmallBij gelegenheid van de "Week van de Eenheid" was Dominee Ds. Bloemert als predikant te gast in de diensten van 10 en 11:30 uur op 15 januari.

IMG_9144_SmallNaar aanleiding van de evangelie lezing waar Johannes de Doper zijn leerlingen verwijst naar het Lam Gods, als Christus voorbij komt. Zo schilderde zij ons het beeld van de kruisigingsscene op het grote drieluk te Colmar van Matthias Grünewald waar ook Johannes bij staat met een uitzonderlijk lange wijs vinger. 

"Zie het Lam Gods dat draagt de zonden der wereld"

Na dit, 'zonden', wat aanschouwelijk gemaakt te hebben werd de link gelegd naar het bloed van het Lam wat aan de deurposten gestrekken werd voor de uittocht uit de slavernij van Egypte.
Dan voerde ze ons terug naar de ontmoeting van de leerlingen met Jezus. Hij vraagt hen: Wat verlang je? Wat zoek je? En dat is een vraag die eigenlijk aan ons allen gericht is... Zij, de leerlingen, antwoorden met de vraag: Heer, waar verblijft Gij? Wij willen zijn waar Gij zijt. Jezus heet hen welkom. Zij, en andere komen en verblijven bij Hem. Wat willen wij...? Bij Hem blijven... dat is niet altijd makkelijk, maar door alles heen bij Hem blijven. Samen zijn en blijven we op weg gaan naar Hem. Ook al is mijn geestelijke thuis hier een plein verder op. Toch samen verder op pad blijven gaan, op zoek blijven gaan. En we weten waar we het zoeken moeten. In die ene Bijbel, de basis van alles wat we denken, zeggen en doen. Nu deze week doen we dat bewust samen, om te zien naar dat wat we gemeenschappelijk hebben en niet naar dat wat ons verdeelt. Na dit stukje evangelie komt de bruiloft te Kana, waar Jezus het water in wijn verandert. Een bruiloft, begin van nieuwe gemeenschap van twee mensen die samen verder willen gaan. Dat dit ook voor ons moge waar worden. 

IMG_9120_Small

Zoeken