Gezinspaaswake

IMG 4132 Small

In een stemmig, donkere kerk samen gekomen rond een nieuw knapperend vuur om
deze paaswake samen te beginnen. Werd eerst het vuur gezegend. 

IMG 4136 SmallIMG 4141 SmallIMG 4142 Small

De paaskaars werd betekend met kruis, jaartal en de begin en eind letter van het grieks alfabeth, als begin en eind van al wat is. De 5 wierookkorrels erin gestoken als verwijzingen naar de 5 wonden van Christus. Zo door deze symbolen omgeven gemaakt tot een afbeeld van Christus werd de paaskaars ontstoken.

IMG 4146 SmallIMG 4147 SmallIMG 4150 Small

Toen werd het licht van Christus verdeeld aan de mensen in de kerk. Eerst mondjes maat maar tegen dat het 3de maal "Licht van Christus, wij danken God" weerklonk was de kerk gevuld met vele kleine lichtpuntjes en zo moge het ook in onze vaak donkere wereld gaan. Dat wij Zijn Licht naar en in de wereld dragen.

IMG 4155 Small

De Lichtritus werd besloten met de paasjubelzang. Het lied waarin de weldaden van weleer aan het volk van Israël gedaan werden verhaald. Zoals zij door de rode zee konden trekken en bevrijd werden uit de slavernij in Egypte.
Beeld voor ons doopsel waardoor wij uit de macht van de zonde tot de vrijheid van de kinderen Gods komen.

IMG 4159 SmallIMG 4161 SmallIMG 4165 Small

De lezingen werden uitgebeeld in een toneelstuk waarin de leerlingen somber bijeen zitten en ieder met zijn eigen gedachten over het geen gebeurd was nadacht. Jezus is niet meer. Judas heeft zich opgehangen omdat hij het niet verdroeg dat hij voor zichzelf gekozen had en Jezus verradden had. Petrus zat met hetzelfde in de maag. Maar Jezus had hun beider verraad toch voorzien... Petrus had spijt gekregen en vertrouwde op Jezus dat Hij het hem zou vergeven. Want Hij had hem er voor gewaaschuwd... maar in zijn menselijke zwakheid was hij er toch in getrapt. Hij hield toch van Hem.

Daar kwam Maria Magdalena met nieuws over het graf. Het was leeg ! 

Ze gingen samen kijken en vonden het zoals zij het hun gezegd hadden. Maar voor Johannes begonnen de stukjes als in een puzzel op hun te vallen. Hij vertelde het aan Petrus en de anderen. Er kwam weer licht in hun ogen.

IMG 4167 SmallIMG 4168 Small

Maria Magdalena bleef bij het graf en daar verscheen een engel die haar vertelde dat Hij verrezen was. 
Toen werd ze aangesproken door Jezus maar eerst herkende zij Hem niet. Pas toen Hij haar bij haar naam aansprak. Vol vreugde ging ze het aan de leerlingen vertellen. Deze konden het bijna niet geloven maar toen verscheen Jezus ook aan hen. 

Jezus voegde de daad bij het woord. 
Hij vervulde alles wat Hij van zijn Vader gehoord had.

Als je het Paasspel graag bekijkt... klik dan op onderstaande link.

Paasspel 2013

IMG 4179 SmallIMG 4183 SmallIMG 4184 Small

De Deken gaf voor ons aan dit voorbeeld van Woord en Daad een praktisch voorbeeld van dat we niet alleen met de mond moeten beleiden maar metterdaad moeten doen. Dit aan de hand van het verhaal van Franciscus die de ezel van de koopman die niet meer kon bevrijdde van zijn last, deze op zich nam en daardoor het hart van de koopman won. Niet alleen woorden van hoe het moet maar voeg de daad bij het woord.

IMG 4191 SmallIMG 4200 Small

Iedereen kreeg weer zijn lichtje ontstoken en zo vernieuwde we ons geloof.
Door plechtig te beloven het kwade te vermijden en het goede te doen.
Christus als onze Heer aan te nemen en te willen luisteren naar Zijn stem.

IMG 4236 Small

De mis was opgeluisteren en gestalte gegeven door de Jeugdkring Chrisko. 
Gesterkt gingen we allen heen om met hernieuwde kracht de Daad bij het Woord te gaan voegen.

 

Zoeken