Lezing: 65 jaar "Rechten van de mens"

Flinterman 01   Flinterman 04

 

Op donderdag 20 juni sprak Prof. Dr.Cees Flinterman over
"De Verenigde Naties en de rechten van de Mens: Een succesverhaal?"


Waarom dit thema? Dit jaar bestaat de Universele Verklaring van de rechten van de Mens 65 jaar. Is er reden deze verjaardag te vieren of is het enige universele van deze rechten van de mens dat zij overal ter wereld lijken te worden geschonden? De inleider op het thema werkte jaren bij en voor de V.N.

 

 

Flinterman 03   Flinterman 02

 

(Een kort verslag van een toehoorder.)

 

Het unieke van van 3 doelen van de rechten van de mens zijn: vrede, bijdrage aan ontwilkeling en economisch welzijn, waardigheid van de mens. Tot toen, 65 jaar geleden, was elke staat voor zich verantwoordelijk om dit op te pakken. Als men het al überhaupt deed. Nu wordt dit internationaal aangepakt. Dat is revolutionair. Dat was nieuw. Het was en boodschap. Inclusiviteit voor iedereen: ras, taal en geloof.
2de universele verklaring van de rechten van de mens, zijn 30 artikelen in het totaal. Geen godsdienst als basis. De waardigheid van de mens. De Nederlandse inbreng was om de mens als "gods geschapen" erin te zetten. Dit is niet gedaan om geen mensen uit te sluiten. Niet iedere godsdienst ziet het zo. Recht om mening te uiten voor iedereen. Om dat/zijn-haar geloof te beleiden. Rechten om dit te kunnen dat is waar het om gaat. 
3 jaar na de 2e wereld oorlog, waarin zoveel rechten van mensen getreden zijn. Maar het is een aanbeveling. 18 jaar later zijn deze verder uit gewerkt in twee verdragen. En nog steeds worden ze verder uitgewerkt. Gelijkheid van de man en de vrouw. Het feit van de inclusiviteit.
9 kern verdragen tot stand gekomen. En in vele landen als bindend aanvaard.
Wat heb je er aan? Als het niet gedaan wordt... Maar het is wel zo dat staten elkaar in de gaten houden.
Elk land wordt om de 4 jaar tegen het licht gehouden hoe het met de rechten van de mens is. De mensenrechten raad heeft landen rapporteurs. En thematische reparteurs. Martelingen, geweld tegen vrouwen, recht op onderwijs, politieke moorden.
De 2de poot naast de politieke is de rechterlijke, onafhankelijke personen die de naleving van de 9 overeenkomsten controleren. Onmogelijk...? vraagt men zich af. En toch ziet men beweging. Ook bijv in Saoedi Arabië. Daar is nu een klachtrecht, zoals die er nu in 10 landen al zijn die dat aanvaard hebben. Voor zo iets mogelijk wordt heeft dat veel voet in de arde. Bijv. 2 moslim vrouwen die door huislijk geweld overleden zijn. Staat wordt aangesproken.
Succes? Nooit een paradijs op aarde maar nu anders dan voor 2de wereld oorlog zijn er verdragen ontstaan. Om staten aanspreekbaar te maken. Dat het niet meer voorkomt.
Roosenveld zag een nieuwe levensorde zijn weduwe heeft zich hard gemaakt voor de vn.
De vn spreekt staten aan. Niet andere groeperingen of kerken. Wel staten aanspreken dat zij groepen in hun landen aanspreken.
Dat zijn kleine succes-jes waar je trots op kunt zijn. Maar hete is nog een lange weg om te gaan.

 

Flinterman 05   Flinterman 06

 

Na de lezing was er een goede bak koffie of thee te verkrijgen en na de korte pauze gelegenheid tot vragen stellen. Dit werd dan ook aangepakt om de man die daar zo bij betrokken was aan de tand te voelen.

 

Wederom een geslaagde avond met dank aan het bestuur.

Zoeken