Caeciliakoor 1848-2017

Afscheid met lof en eer aan God.

 

Er was een laatste algemene ledenvergadering op 12 mei 2017 waarbij, na uitleg van het bestuur, met algemene stemmen werd besloten tot opheffing van het gemengd koor Sint Caecilia. Geen gemakkelijk besluit, maar onvermijdelijk. Doorgaan is geen optie. Het Caeciliakoor, opgericht 15 maart 1848 heeft een lange, rijke traditie.

 

koor 1983

(foto uit 1983 gemaakt t.g.v. het 135 jarig bestaan.)

 

Verzorgde trouw de kerkelijke gezangen op de hoogfeestdagen en een keer per maand op zondag onder leiding van verschillende dirigenten, organisten en onder verschillende dekens gedurende die lange periode.
Het besluit stemde wel tot weemoed, ook bij dirigent Jaap Dekker en organist Jo Louppen, want het waren toch goede tijden die zangers en zangeressen met elkaar hebben meegemaakt. Waar vriendschappen voor het leven zijn ontstaan. Waar ook van velen afscheid is genomen.
Er kwam een laatste repetitie op vrijdagavond, waarbij dirigent Jaap Dekker alle zangers uitnodigde voor een rondje. En dan die laatste keer zingen op zondag 9 juli om 10 uur. Het zou de laatste zondag voor de vakantie zijn geweest voor het koor, nu de allerlaatste keer.
Maar Jaap Dekker had zich voorgenomen die laatste keer nog eens flink "uit te halen". Hij zocht voor deze speciale zondag niet enkel gezangen uit die, oneerbiedig gezegd, "highlights" zijn voor het koor, maar die tevens jubelend spreken van lof en eer voor God.
Wat mooi als je op deze wijze kunt afsluiten! De zangers waren het, zo te horen, met deze keuze helemaal eens. Aan het einde van de mis kregen de koorleden van het kerkbestuur ieder een zonnebloem als dank-je-wel. Een mooie geste.
Na zo'n belevenis, toch best emotioneel, ga je natuurlijk niet linea recta naar huis. Het bestuur van het koor trakteerde na de mis op koffie met vla en een glaasje om samen nog een keer na te praten. Overheersend gevoel: het is goed zo, jammer dat wel. Blijft voor deken Bouman en parochie dankbaarheid voor deze jarenlange inzet hetgeen te horen was aan het langdurig applaus aan het einde van de laatste hoogmis voor ons Caeciliakoor.

 

IMG 2145IMG 2146IMG 2147IMG 2154IMG 2160IMG 2163

Zoeken