De Koster

het is de man of vrouw die zoals het latijnse woord het ons leert: custodie = bewaarder / behoeder van het kerkgebouw.

 

Wat wil dat zeggen?Gerdie-08-09-04Koster

In onze kerk hebben we een hoofd-koster in de persoon van Br. Frederik van Berkum f.s.o. en een kosteres Mw. Gerdie Teunissen. Zij dragen er samen zorg voor dat de liturgische vieringen praktisch gezien allemaal goed voorbereid worden. Dat de kerk open is, het er behagelijk is, de kaarsen en de lampen op tijd aan zijn en de benodigdheden voor de dienst er zijn.

De koster is eigenlijk de 'gastheer' in de kerk. Als mensen een vraag hebben kunnen ze bij hem / haar terecht. Opmerkingen, klachten en het opgeven van nog even een dringende misintentie... ga maar naar de koster.

Verder dragen zij zorg voor het gebouw, de paramenten, het vaatwerk met alles wat daarbij komt kijken. Inkoop, reiniging, verzorging. Het is niet zo dat zij dit allemaal zelf moeten/willen en kunnen doen, het is een samen werken van en met een groep mensen die ook een hart voor hun kerk hebben.

Zoeken