Kruisweg van onze Heer Jezus Christus

Calv-berg-Pc

Wij aanbidden U Christus en loven U

omdat Gij door U kruis en verrijzenis de wereld hebt verlost.

Ik wil mij gaan vertroosten
in Jezus lijden groot;
Al heeft ’t gestaan ten boosten,
het mocht nog worden goed.
Al om mijn zondig leven
ben ik met druk bevaân.
Dat wil ik gaan begeven
O Jezus, ziet mij aan.
  Al ben ik vol van zonden
wilt mij gedachtig zijn;
uw deugd is zonder gronden,
de schulden zijn al mijn;
‘k erkén, al is ’t zeer spade,
en wilt mij niet versmaân.
Aan U roep ik genade;
o Jezus, ziet mij aan.

 

Zoeken