Kruisweg 2012

EERSTE STATIE

Statie01 Small

Jezus wordt ter dood veroordeeld

Wij aanbidden U, o Christus, en loven U.
Omdat Gij door Uw heilig Kruis de wereld verlost hebt.

Wanneer iemand weigert zich door de waarheid te laten leiden, is hij uiteindelijk bereid om zelfs een onschuldig persoon tot de dood te veroordelen. De aanklagers voelen de zwakheid van Pilatus aan en zwichten daarom niet. Zij dringen aan voor het doodvonnis aan het kruis. Pilatus' pogingen tot zachtere maatregelen zijn van geen nut. Als Pilatus Jezus, gegeseld en met doornen gekroond, aan de menigte liet zien, lijkt het of hij naar woorden zocht zoekt waarmee hij hoopt de onverzoenlijkheid van het gepeupel te verzachten. Wijzend naar Jezus zegt hij: "Ecce Homo! Zie hier de Mens!" Maar het antwoord komt terug: "Kruisig Hem, kruisig Hem!" Pilatus probeert dan tijd te winnen: "Neemt gij Hem dan en kruisigt Hem, want ik vind geen schuld in Hem." Hij is steeds meer overtuigd dat de Aangeklaagde onschuldig is, maar dit is niet voldoende voor hem om te beslissen in het voordeel van Jezus.

Door alle eeuwen heeft de ontkenning van de waarheid geleid tot lijden en dood. Het is altijd de onschuldige die de prijs betaalt van menselijke huichelarij. Dat ervoer u al in uw schooltijd. Als de dader van afkijken glashard ontkende, kreeg de ander de straf. Omwille van eigen nut en voordeel, liegen mensen, bedriegen of gebruiken de ander voor hun doel einden. Men speelt toneel of theater, niet alleen in de schouwburg, maar vele intermenselijke, politieke en maatschappelijke situaties. Om er zelf beter van te worden. Wie God niet wérkelijk eert, is snel slachtoffer van de leugen. Oude en recente misbruiken in de kerk laten dat pijnlijk zien. Dit is waarom Christus zo vurig bad voor al zijn volgelingen: Vader, "wijd hen U toe in de waarheid. Uw woord is waarheid." (Joh. 17,17).

Onze Vader ...

 

Zoeken