Kruisweg 2013

 

01 Tegel Statie

 

EERSTE STATIE

Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

Wij aanbidden U, Christus, en wij loven U.

Omdat Gij door uw heilig kruis de wereld hebt verlost.

 

Ofschoon Pilatus geen schuld in Jezus vond, leverde hij Hem over om gegeseld te worden, waarna Hij de dood zou sterven welke moordenaars ondergingen. Hier wordt een mens tot in zijn diepste waardigheid ontkend.   Hier wordt een mens een voorwerp van willekeur. Hier wordt een mens tot speelbal van meedogenloze machten en berekening.

 

Jezus toont ons de deugd van Dapperheid. Hij jammert niet, klaagt niet aan, Hij breekt niet. Hij bezit de moed waarmee we gevaren tegemoet treden en tevens de moed om de “tanden op elkaar” te doen bij leed en pijn.

Heb ik deze deugd al ontwikkeld? Ook als ik onrechtvaardig behandeld wordt? Als mij lichamelijke of geestelijke pijn belaagt?

Mogen we beseffen, dat ook dit een kenmerk moet zijn van een christen die er werk van maakt om te groeien in het mens zijn.

Eer aan de Vader en de Zoon en de  H. Geest, zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

 

Ontferm U over ons, Heer, ontferm U over ons;

God, wees ons zondaars genadig.

Zoeken