Kruisweg 2014

 

Kruisweg Beuron 01

 

Eerste statie


Jezus wordt ter dood veroordeeld


Wij aanbidden U Christus en loven U.
Omdat Gij door uw Heilig Kruis de wereld hebt verlost.


Nu voerden zij Jezus met de doornenkroon op het hoofd naar het paleis van Pilatus. Het bloed dat zijn ogen vulde en gestroomd had in zijn mond en in zijn baard, maakte de Heer onkenbaar. Hij ging gebogen en wankelend. Toen Hij beneden aan de trap stond vóór Pilatus, voelde zelfs deze wreedaardige mens zich bevangen door medelijden en walging. Hij riep uit: “Als de duivel der Joden zo wreed is, kan men onmogelijk in de hel bij hem wonen.”
De beulen leidden de Heer naar de voorkant van het terras, naast Pilatus, zodat iedereen op het forum Hem kon zien. Het was een vreselijk, hartverscheurend toneel, de afzichtelijk tentoongestelde Zoon van God, zijn ogen vol bloed op de massa richtend, van onder de verschrikkelijke doornenkroon. Naast veel gehoon en de roep om zijn dood, sloegen golven van verdriet door Maria, de getrouwe vrouwen en de apostelen, die met afgrijzen alles gadesloegen en hoorden.


Iemand is snel aangeklaagd, beschuldigd, publiekelijk te kijk gezet en te schande gemaakt. Weinigen tot niemand durven, voor zulk een veroordeelde, het nog op te nemen. Jezus toont ons de kracht van samenzweerders, waarin zij die eerst elkanders vijand waren, opeens vrienden worden. Hij botst tegen een muur van onbegrip en gekwetste ego’s. Als je stem verheffen zelfs zinloos os bij zoveel onrecht, is de blik op Jezus troostrijk, hoe vreemd dit ook moge klinken. Met Hem doorstaan we alles, en bidden we daarvoor.
Ontferm U over ons, o Heer ontferm U over ons. - God wees ons zondaars genadig.

 

Onze Vader

 

Zoeken