Kruisweg 2015

 

Statie 01

 

EERSTE STATIE

 

Jezus wordt ter dood veroordeeld

 

Wij aanbidden U, Christus en loven U.
Omdat U, door uw heilig kruis de wereld verlost hebt.

 

Ontmaskerd in hun valse levenswandel, hadden
Jezus' tegenstanders succes. Hij had hun te kijk
gezet en nu haalden ze hun gram. Met valse
beschuldigingen, wisten ze een menigte zover
op te zwepen dat er een avond en een nacht
lang op Jezus werd ingebeukt. Hevig
geschonden stond hij nu voor Pilatus. Pilatus
vroeg hun: 'Wat zal ik doen met Jezus, die
Christus genoemd wordt?' Zij riepen allen: 'Aan
het kruis met Hem!' Hij hernam: 'Wat voor
kwaad heeft Hij dan gedaan?' Maar zij
schreeuwden nog harder: 'Aan het kruis met
Hem!' Daarop liet Hij omwille van hen Barabbas
vrij, maar Jezus liet hij geselen en gaf Hem over
om gekruisigd te worden."

 

Zijn we niet allen ter dood
veroordeelden? Anders dan Jezus kennen we
echter dag noch uur. Hoe ijverig zijn we op het
gebied van dit aardse leven, ... hoe lauw of traag
soms leven we vanuit de gedachte dat Jezus een
overkant voor ieder mens bereid heeft. Aardse
rijkdom en aanzien, genot en waardering, -om
maar wat te noemen- zoeken we makkelijker
dan volharding in het doen van het goede en het
vermijden van het kwaad. We geven de duivel
alle kans, waar Jezus deze belager niet het
hoofd bood. Bidden we dat wij het woord van
Jezus niet op ons van toepassing is: Zij ogen,
maar zien niet, ze hebben oren, maar horen niet.


Ontferm u over ons, Heer ontferm u over ons.
God wees ons zondaars genadig

 

 

Zoeken