Lectoren

Wie bij het woord “lector” de encyclopedie ter hand neemt en de betekenis van het woord nagaat,
leest het volgende:

 

De lector leest in de Rooms-Katholieke Kerk het epistel en eventueel de psalm en het alleluia. Vroeger was het lectoraat één van de lagere wijdingen, die echter in de praktijk alleen nog aan seminaristen werd toegediend als een tussenstadium op weg naar het priesterschap. Tegenwoordig is het lectoraat een aanstelling. In de praktijk wordt in de meeste kerken de lezing gedaan door een leek zonder aanstelling.

 

Betrokkenheid bij eucharistieviering

Rond Pasen 1999 werd ik door deken Th. van Galen gevraagd - als regelmatig misbezoeker - of ik het lectorschap op mij wilde nemen; zonder hierover na te hoeven denken heb ik direct ingestemd. De eerste maal was ik lector tijdens de Paaswake, symbolisch voor een nieuwe begin. De lezing was dan ook genomen uit het boek “Genesis”. Dit maakt al duidelijk dat de lector intensief betrokken is bij de voorbereiding van de lezingen uit de bijbel. Persoonlijk bereid ik vóór de H.Mis de lezing voor om me te verdiepen in de betekenis van de bijbeltekst geplaatst in het thema van de viering. Lectorschap betekent dan ook niet alleen technisch correct lezen maar ook een bijdrage leveren aan het overdragen van een stukje “Woord van de Heer”. Als je goed doordrongen bent van de inhoud van de lezing, komt de tekst beter uit de verf. Een goede voorbereiding geeft kortom een stukje extra verdieping bovenop het genieten van de mooie liturgie, de goede preek en oorstrelende gezangen.

 

Lectorschap in praktijk

IMG_5804_Medium

Onze lectorengroep binnen de St.Pancratiuskerk kent een vrij constante kern van 10-12 dames en heren. Elke zondag zijn er twee missen – om 10.00 uur (vaak een Gregoriaanse mis) en om 11.30 uur (samen met een kinderwoorddienst). Afhankelijk van de mis waar men de voorkeur aan geeft, worden lectoren ingedeeld om ca. eenmaal per maand lezen. Door omstandigheden kan een lector verhinderd zijn; in dat geval – en dat is mijn ervaring – is een telefoontje vaak al genoeg om het lectorschap ofwel te ruilen of over te dragen.

Stilzwijgend wordt een aantal zaken van een lector gevraagd; hij/zij moet representatief gekleed zijn en op een technisch duidelijke wijze het bijbelgedeelte voorlezen. Vele kerkbezoekers zijn ouder dan 60 jaar en niet iedereen beschikt over een even scherp gehoor. Op grond van commentaren zoals “we hebben u goed kunnen verstaan”, “u hebt duidelijk gelezen” wordt duidelijk dat kerkbezoekers de bijdrage van de lector op prijs stellen.

In het verleden heeft een van onze vrouwelijke lectoren, van huis uit logopediste, alle lectoren eens “beluisterd” op articulatie en leeskwaliteit; op zich charmante, sterk dialectische accenten werden bij sommige lectoren weggepoetst om een optimale leeskwaliteit te verkrijgen zonder verschil in persoonlijke accenten.

 

Interesse

Wie zich aangetrokken voelt om de groep van lectoren te versterken, is van harte welkom. Nieuwe gezichten zijn aantrekkelijk en geven de dynamiek van de vitale kerk aan. Zowel dames als heren worden gezocht. Mocht u graag actief deelnemen aan de liturgie als lector en geen probleem hebt met spreken voor 100-200 mensen, dan kunt u zich vrijblijvend aanmelden bij het secretariaat. 

Zoeken