Jacobus de Meerdere in Heerlen

flyer St Jacob

Op deze dag zal Bisschop Frans Wiertz, voordat hij van een welverdiend emeritaat gaat genieten, één van zijn laatste handelingen als Bisschop verrichten. Hij komt speciaal naar de St. Pancratiuskerk, waar hij zolang pastoor/deken is geweest, om een beeld te zegenen van Jacobus de Meerdere, de Patroonheilige van alle Santiago-Pelgrims.
De Broederschap van St. Jacobus de Meerdere uit Roermond komt, in vol ornaat, naar Heerlen om Mgr. Wiertz te begeleiden en om getuige te zijn van de inzegening van het Jacobusbeeld dat Heerlenaar Peter Schunck speciaal voor deze kerk heeft laten maken door zijn stadgenoot, de beeldhouwer Sjaak Teunissen. Aanleiding voor deze schenking was de goed verlopen pelgrimstocht die Peter Schunck, vanuit Heerlen, in 2012 liep, samen met zijn vrouw Marlène. Na haar overlijden deed hij dit in 2015, in zijn eentje, nog eens over.
De H. Mis zal worden opgeluisterd door het Heerlense koor Beaugeste o.l.v. dirigente Margreet Wesseling, dat speciaal voor deze viering het pelgrimslied “Tous les matins, Ultrea!!” zal zingen. Een lied dat alle Santiago-pelgrims bekend in de oren zal klinken.
Na de H. Mis wordt het beeld aan de buitenzijde van de kerk, in de nis boven de noordelijke toreningang geplaatst en daar voor eeuwig verankerd.
U bent allen van harte welkom. Vanwege de te verwachten grote belangstelling is het raadzaam tijdig aanwezig te zijn.

Zoeken