Parochienieuws dec 2009

 

KERSTNUMMER

20 DECEMBER 2009 T/M 31 JANUARI 2010

Kerstmis en Frank Sinatrás“Stranger in the night”…

Wat hebben die met elkaar te maken? Eigenlijk helemaal niets. Wat in dat lied bezongen wordt slaat op geen enkele wijze op het christelijke verhaal van de kerstnacht. De geboorte van Jezus vond plaats in de verborgenheid van een stal 2009 jaar geleden en Sinatra scoorde met dit lied meteen in 1966 toen het zijn geboortelicht zag. En toch … werd ik bekoord dit te schrijven omdat de songtitel prachtig weergeeft wat er met ons aan de hand is rond dit feest.
Het slaat allereerst op de gelovig ingestelde mens die met Kerstmis werkelijk viert dat we uit Maria een wonder geboren zien worden: Gods Zoon wordt mens. Nog vaak zal men zich tijdens Zijn leven afvragen: wie is Hij toch …. wie kon en kan dan ook iets dergelijks begrijpen? Het is die vreemdeling van sinterklaas “die verdwaald is zeker” … Het was Gods al eeuwen aangekondigde komst, om in te grijpen in de wereldgeschiedenis. Maar toch: een vreemdeling in de nacht.
Maar het slaat ook op de niet gelovig geworden mens, voor wie het theater rond Kerstmis wel leuk is vanwege de sfeer en de sentimentaliteit, met leuke feestdagen vol lekker eten, gezellig (of verplicht) familiebezoek, decoratieve aankledingen, cadeautjes. Maar dat met die Jezus…! Hij blijft voor hen een totale vreemdeling. Omdat ze hem nooit konden ontmoeten blijft Hij dan ook een vreemde …
En daarin staan ze weer niet dicht bij… de zich gelovig noemende mens?
Heeft deze Gods Zoon al “ontmoet” ? Zo ja, waaraan valt dat te herkennen?
Mag ik u enkele alledaagse beelden voorhouden waaruit blijkt dat ontmoetingen ook gevolgen hebben?
Een mens ontmoet een bezigheid welke als hobby beoefend wordt, het bevalt hem of haar en…steekt er geld, veel tijd en toewijding in.
De man en de vrouw die elkaar in hun ziel ontmoeten trekken steeds meer naar elkaar toe om samen te willen optrekken…
Het echtpaar dat in de geboorte van hun kind hun liefde ontmoeten..steken daar zorg, energie en vooral Liefde in en laten er heel veel eigenbelang voor vallen…..
En wat kun je al niet “ontmoeten”? De ideale camera, het prachtig horloge, dat merk van Chanel, die gezellige kroeg….is je oog er eenmaal op gevallen en volgde je hart, dan zie je mensen er tijd en soms ook geld in steken.
Wie Jezus wel eens in die zin ontmoet heeft, zal toch ook meer met Hem willen omgaan, op Hem willen lijken, bij Hem thuis willen zijn en geborgenheid zoeken.
Kerstmis 2009, weer een kans tot een waarachtige ontmoeting! In de stilte van de heilige nacht. Zalig Kerstfeest. Doe-bee-doe-bee-doe….
Deken Th.v.Galen

Zoeken