Parochienieuws juni 2011

Jong geleerd, oud gedaan…

Niets kan zo vervelend zijn dan buiten de aandacht of buiten de groep te vallen. In school – en klassenverband worden kinderen daarmee al geconfronteerd. Als voorbeeld kennen we het dragen van merkkleding of het hebben van de nieuwste mobieltjes. Op tal van manieren beleeft een kind al de uitdaging om zijn persoonlijkheid te testen.Zo ook herinner ik mij levendig de keuze van een sportteam op ons schoolplein. Wanneer iemand niet gekozen werd en als laatste werd toegevoegd, betekende dat vaak: jij kunt tóch niets op dat vlak. Groepsprocessen spelen vaak een grote rol bij ons gedrag. Zodra iemand gezegd kreeg: “Dat durf jij toch niet!” wanneer we voor een deur stonden en er overwogen werd belletje te trekken, was de aangesprokene er als de kippen bij.En ouderen onder ons herinneren zich nog dat de aankoop van nieuwe meubels bij de buren voor ´de goede kamer´ om z´n minst de eigen aankoop tot nieuw stimuleerde… je kon toch niet achterblijven!Voor het oog van de mensen…doen we zaken of laten ze na, om zeker te zijn dat we erbij horen, in de smaak vallen, niet erbuiten vallen, dat we opvallen, gewaardeerd worden. Het is dan ook niet verbazingwekkend dat er mensen zijn die, als ze om aandacht verlegen zitten, ontdekken dat je met ziek-zijn kunt scoren. Ook daarmee kun je in het middelpunt van de aandacht komen te staan, word je bemeelijd en ervaart iemand dat er rekening met je gehouden wordt.    Het cruciale punt zit hem in dat ene zinnetje: wie leeft voor het oog van de mensen. Er is immers nog een andere oplossing. Maar dat is niet zo vanzelfsprekend: wie leeft voor het oog van God. Wie daarin is opgevoed, leeft soms helemaal niet zo makkelijk in onze omgeving en onze tijd. Want je zult best wel eens een buitenbeentje zijn. In kleding, koop- en bestedingsgedrag, leefgewoonten en normgedrag. Je denkt anders over moraal en zeden, over opvoeding en bestaanswaarden. Anderzijds is het ook wel weer iets om sterk te staan. Immers mensen gaan voorbij, God blijft. En in God is waarheid en liefde, trouw en zorgzaamheid, erbarmen en toekomst. Iemand die voor God leeft is ook dan niet moe als het applaus wegvalt en er gewerkt moet worden zonder dat we bewonderd worden. Wie voor God leeft, eist niet alle aandacht op en kan dienstbaar zijn zonder beloning. Kan zichzelf wegcijferen en verheugd zich over de vreugden van een ander. En wanneer niet alles meezit, zijn we niet meteen uit het huisje. God ziet toch ook wat me overkomt. Voor wie Hem liefhebben keert Hij (op den duur) alles ten goede. Of, zoals het woord van Jezus ons vertelt: “ De eersten zullen laatsten, en de laatsten zullen de eersten zijn” . Het leven is inderdaad een oefenschool…wie leert ons nog het leven zoals het bedoeld is? Zijn priesters en ouders nog goede herders of zijn we geneigd alleen makke schapen te zijn die het besef missen dat er ook herders nodig zijn?

Hartelijke groet, deken Th. v. Galen

Eerste H. Communie

Op 19 juni doen om 10.00 uur 18 kinderen in onze kerk de Eerste H.Communie,
komend weer van Pannesjop en de Griffel
.

Sacramentsprocessie
Aansluitend aan de hoogmis van 10.00 uur op 26 juni volgt de processie de volgende  route:
Akerstraat-Dokter Poelstraat-Raadhuisplein-Coriovallumstraat-Schoolstraat-Burg. de Hesselleplein- rustaltaar- Smedestraat-Hamerstraat-Oude- Lindestraat-Nobelstraat-Dominee Jongeneelstraat-Tempsplein- rustaltaar- Raadhuisplein- Raadhuisstraat- Geleenstraat- Pancratiusplein- eindaltaar met ontbinding van de processie.
Het Kerkbestuur zal uw aanwezigheid zeer op prijs stellen. Gaarne nodigen wij u dan ook uit aan de Sacramentsprocessie deel te nemen.


Zoeken