Parochienieuws 28 juli – 2 september 2012

Zittend op de racefiets…

en proberend de vaart er flink in te houden, ontging mij toch niet het blijde gezicht van iemand die met een “tuut heerlijks” een cafetaria verliet. Terwijl de persoon zelf al snel ver achter me lag (natuurlijk bleef deze wel staan, maar zo heet dat als je iemand voorbij koerst) bleef die gelaatsuitdrukking mij bij. Ik besefte dat je deze “glans” op een gelaat vaak waarneemt wanneer mensen iets leuks achter de rug hebben en of nog iets in petto hebben. In dit geval de vreugde van het eten van waarschijnlijk “patat met”. Zelf had ik op dat moment helemaal geen trek in zulk een hap, maar ik genoot van de ontvangen glimp nog een hele poos. Heerlijk als mensen iets tevredens, iets dankbaars over zich hebben, wanneer het van binnen uit komt en niet gespeeld is. Dit was echt. Al pedalerend ging ik er wel van uit dat na het verorberen van de maaltijd die uitdrukking weer anders zou worden, maar toch!
Natuurlijk kon ik niet nalaten me af te vragen hoe we zelf uit de kerk komen na de eucharistie, waar we voedsel hebben gehaald uit woord en communie, voedsel voor onze zielen. Zetten we bij de kerkdeur ons alledaagse gezicht weer op, soms vreugdevol, vaak toch ook belast en getekend door de dingen des levens? Ik gun alle mensen die “patat met-blik” waar te nemen als ze bezoekers van de Mis naar buiten zien komen. Zou al op zich een eigen missie zijn om mensen al eens nieuwsgierig te maken wat daar dan wel niet te halen is. Maar dat betekent dat we als deelnemers ook ons echt verheugen dat Jezus zegt: “Zie ik ben met u, alle dagen, in lief en leed” ... ook als je met plezier op de fiets zit….. af te zien. Of iemand zag dat ik straalde? Nee, daarvoor regende het te hard.

Hartelijke groet, Th..v. Galen

Met dankbaarheid

Met heel veel vreugde en dankbaarheid mag ik terugkijken op de feestelijkheden van de afgelopen weken. Allereerst de priesterwijding die ik mocht ontvangen op zaterdag 2 juni in de kathedraal van Roermond en daarna op zondag 3 juni de Eerste Mis die ik mocht opdragen in de St. Josephparochie. Dit mochten we sámen vieren en mijn dankbaarheid gaat dan ook uit naar allen die deze dag mogelijk hebben gemaakt. In dankbaarheid ook voor degenen die mij in de afgelopen tijd in mijn opgang naar het priesterschap het vertrouwen hebben gegeven en mij hebben bijgestaan om hier verder in te groeien.
Zoals ik al zei ‘we mochten dit sámen vieren’ en daar wil ik graag de nadruk op leggen. Als pas gewijde priester krijg je alle aandacht op zo’n feestelijke dag! Maar het grootste feest dat wij samen mochten vieren is, dat Onze Lieve Heer onder ons aanwezig was. Hij brengt mensen samen en wij mogen ons leven toevertrouwen aan Hem. Als priester spreek je je Ja-woord uit: ‘Ja, hier ben ik’. Maar niet alleen aan de priester wordt dat gevraagd maar ook aan ons allemaal. Een leven als priester is niet zo veel waard als er geen gemeenschap is met wie hij samen de Kerk mag vormen en samen, als mensen onderweg, Gods vreugdevolle boodschap mag doorgeven aan de mensen die Gods liefde en barmhartigheid nodig hebben.
Wij zijn geroepen om daar gehoor aan te geven. ‘Ja, hier ben ik’. Dat mogen we allemaal van harte uitspreken om ook gehoor te geven aan Gods roepstem. Ik ben ervan overtuigd dat ons leven steeds mooier wordt naargelang we ook laten voelen aan de ander: ‘jij bent de moeite waard.’ En dat kunnen we alleen door het besef dat God dat van ieder van ons zegt: ‘jij bent de moeite waard.’ Met dankbaarheid kijk ik terug, maar met groot vertrouwen kijk ik naar de toekomst. Je hoort vele mensen zeggen dat het zo’n zware tijd is. Maar zelf denk ik dat juist deze tijd ‘boeiend’ is om de Blijde Boodschap te verkondigen. De priesters hoeven er niet alleen voor te staan. Ik nodig u uit om samen op weg te gaan om handen en voeten te geven aan de Blijde Boodschap door Gods liefde concreet te maken.  

Kapelaan Blom.

Bedevaart Banneux
Op zaterdag 25 augustus vindt de jaarlijkse bedevaart naar Banneux plaats. Nadere informatie en aanmelden op het secretariaat t/m 1 augustus 2012. 

Bedevaart Kevelaer
Op dinsdag 25 september gaan wij met de parochies van ons cluster naar Kevelaer op bedevaart. Nadere informatie volgt. 

Zoeken