Parochienieuws 1 nov. - 30 nov. 2013

 

Dwaas

Een vrouw die ook aan het welbevinden van haar man dacht, vroeg hem of hij bij het halen van de boodschappen ook een kratje Jupiler(pils) kon meebrengen. En als ze nog eieren hebben breng je er maar 6 mee. Tijdje later komt de man terug en laadt alle ingekochte spullen uit. Waartoe 6 kratten Jupiler. “Waarom heb jij manneke 6 kratjes bier meegebracht???!!!” “Man: “Ze hadden geen eieren!” Met deze insteek is al meteen aangegeven dat hetgeen voor de een dwaas is, voor de ander het een heel patente oplossing is. Zo gek had de man het toch niet bekeken? Hier gaat het om een woorden spel. Elders gaat het om geheel andere inzichten, redeneringen en daaruit vloeiende standpunten. Zo kregen we vroeger bij de logica dit voorbeeld: ‘Goedkope paarden zijn zeldzaam. Wat zeldzaam is, is duur. Conclusie: goedkope paarden zijn duur’. En zo fronst menigeen zijn wenkbrauwen en is ervan overtuigd: dit is dwaas. Hier wordt toch iets door elkaar gegooid! Dat klopt toch niet! Inderdaad, als we dingen door elkaar gooien en de eigenlijke waarden verwarren of vervangen, krijg je de vreemdste conclusies. Dat is wat mensen toch makkelijk kan overkomen.

Ook in de dagen van Jezus, wiens kijk op de mensen en de wereld zuiver was. Hij zag de onzuivere bedoelingen van o.a. de priesters van zijn tijd en zijn omgeving. “Luistert naar hun woorden maar kijkt niet naar hun daden”. Iets waar menigeen nu nog getuige van is. Schijn kan bedriegen: “Het is niet allemaal goud dat blinkt”, zegt de volksmond. Mooie woorden, holle beloften: ze kunnen de feitelijke heerszucht en hebzucht niet verbergen. Maar de macht van zulke hogepriesters en schriftgeleerden kon ver gaan. Ze kregen het voor elkaar dat de aanvankelijk dankbare en enthousiaste menigte, die geen woord van Jezus’ lippen wilde missen, riep: “Aan het kruis met Hem”. Ze wilden Hem het zwijgen opleggen. Want Hij sprak vaak in hun geweten. En of we dat allemaal zo graag willen horen, zo leert de H. Schrift, is onmiskenbaar met “nee” te beantwoorden. Jezus zag dat mensen verkeerde keuzes maakten, verkeerde uitgangspunten koesterden. In een vertelling (parabel) maakt Hij dat in enkele zinnen duidelijk waar Hij sprak over een man die alleen met zichzelf en zijn geldpotten bezig was. In dat stukje beeldtaal zegt God tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?”

Jezus was aan het woord en probeerde iemand uit te leggen dat het niet zo zinvol is zich alleen maar om geld en bezit druk te maken.

Ieder kan zich voorstellen dat je dan niet gunstig in de markt komt te liggen wanneer je de dwaasheid van ‘de mens’ op tafel legt. Nu zal niemand menen dat iedereen altijd gelijk heeft. We kunnen ons vergissen, voor de gek laten houden, blind en doof zijn voor de waarheid, mensen een rad voor ogen draaien, met leugens op het verkeerde been zetten teneinde eigen voordeel te behalen, misleiden en bedriegen. Ook dan blijft de vraag: waar maken we ons vaak druk om. Het is November, de maand die net als de herfst wijst op het vergankelijke. Na de oogstmaand beginnen we met Allerheiligen en Allerzielen. In simpele logica: “Alles dat leeft gaat dood. Mensen leven. Dus dood gaan we als mensen allemaal”. Blijft de vraag: aan welke kant wil je uitkomen? Ik zou me net als de inkoper van de kratten Jupiler gewoon graag rijk willen rekenen en niet voor minder gaan dan de volheid van het leven, het eeuwige leven. En U? Brengen uw standpunten en levenskeuzes u voor het aanschijn van de allerhoogste?

Hartelijke groet, deken Th.v. Galen.


 

Zoeken