Parochienieuws 21 december 2013 - 1 februari 2014

 

Krijg je niks, ben je niks

De prijs van de kerstzegel is (natuurlijk) ook dit jaar weer verhoogd. Dit omdat velen een kaart per computer  sturen. Misschien dat door die prijsstijging het aantal kaarten dat we versturen wederom daalt. De kleurrijke wand of deur wordt daardoor minder uitbundig en het vertrek minder sfeervol. Omdat we minder kunnen ophangen, kunnen we ook niet telkens herinnerd worden - met vele lieve gedachten - jegens de mensen die aan ons dachten. Ook een reden om een kerstkaart op te hangen. Het zien ervan schept een verbondenheid omdat je weet wie je deze of gene kaart stuurde. Soms is een kaart al veelzeggend, zowel over de persoon die hem stuurt of ook over de kijk van de schrijver op mij, de ontvanger. Kaarten kunnen soms kleine wondertjes zijn trouwens of wondertjes bewerken, juist dan als je er een niet verwachtte.

Naast alle positiviteit kan ik me ook niet aan de indruk ontrekken, dat het aantal kaarten ons iets anders moet zeggen wat niemand onder woorden wil brengen. In dat geval is het jammer dat er geen teller aan de wand hangt om de digitaal ontvangen kerstwensen in beeld te brengen. Wanneer we de kaarten laten demonstreren hoeveel mensen wel niet aan mij dachten. Negatief geformuleerd: krijg je niks, dan ben je niks.

We leven immers in een tijdperk van getallen. Het aantal volgers op internet, het aantal handtekeningen onder een actie, de aantallen bezoekers bij een tentoonstelling, voorstelling, uitvoering, condoleance register of deelnemers aan fietstochten, rally’s, stille tochten of protestmarsen.

Hoorde zojuist in het nieuws dat er vannacht nog nooit zoveel mensen demonstreerden op het plein in de stad Kiev sinds 2004, een half miljoen. Cijfers zeggen ons veel of: moeten ons veel zeggen. Enerzijds is dat waar: een winkel, restaurant, pretpark etc. zonder bezoekers en/of geld bestedende klanten kan een prima winkel of doel zijn. Er moet wel geld rollen. Want anders is het vlug gedaan, met de zaak, hoe geweldig de aanbieder en zijn of haar personeel ook is. Het kan echter ook zo zijn dat er met het aanbod niets mis is, maar dat ‘de wereld” er nog niet op gericht is, of niet meer op gericht is.  

Nelson Mandela was zeker een bekend persoon en een begrip, maar na zijn dood zijn nog meer ogen op hem gericht. Hij vocht immers voor een goede zaak, met inzet van heel zijn wezen, verdroeg gevangenschap en verguizing, zocht geen vergelding maar werkte aan de bevrijding van de niet-blanke medemens. Tijdens zijn leven trok menig bekend persoonlijkheid die tot ‘de groten’ der aarde gerekend mogen worden voor kort of langere tijd, graag naar hem toe.

Met onze Jezus was dit niet anders. Bij de geboorte zien we naast de eenvoudige kleine mens, de herders, ook wijzen/koningen komen en hangt er een engelenkoor in de lucht. Als Hij dan in de openbaarheid treedt na circa 30 jaar, komen massa’s aan zijn lippen hangen en smeken om genezing. Zodanig dat Petrus zegt: “Heer, iedereen zoekt U”. Tot op het moment dat Hij vecht voor onze verlossing. Op Golgotha is er vrijwel niemand meer. Dus toch niet meer de moeite waard? Desondanks kent heel de wereld Kerstmis, vieren ook velen nog dat bijzonder moment dat God mens werd. Ook als zeker niet iedereen een volgeling is of een fan. Ook zij moeten er rekening mee houden dat de wereld even een dagje anders is.

In onze kerken wordt het door het jaar vaak stil(ler).met weinig sympathisanten nog biddend aanwezig rond de Christus. Wil dat zeggen: krijg je geen bezoekers, dan ben je niks meer?

Er zijn geen bidders meer, nauwelijks nog aanbidders. Maar in feite doen we God geen tekort, we doen ons daarmee zelf tekort… alleen ziet menigeen dat niet. Onze tijd beleeft immers voor het christendom een Golgotha- tijdperk in onze streken. Velen laten Hem in de steek. En dan humt er in mijn hoofd de melodie en de liedtekst: “Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw, de hemel en de aarde”. Daar geloof ik in, met en door het feest van Kerstmis.

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

De zegen mee naar huis

Op de laatste zondag voor Kerstmis, 22 december, bieden we de gelegenheid de Kerstkindjes van thuis te laten zegenen in de St.Pancratius. Na de missen van 10. 00 en 11.30 uur zegenen we alle meegebrachte beeltenissen met het kerstkind dat we op de trappen hebben staan na de kerstnacht. Dit beeld bracht ik ooit mee uit Bethlehem, waar de paters Franciscanen, `de Custode` oftewel de wachters van het Heilig Land, deze beeltenis lieten maken als kopie van het kerstkind dat op de geboorteplek rust.

Met kerkelijk verlof mag er met dit beeld gezegend worden. Dat gaan we dan doen zodat Gods zegen mag rusten op onze gezinnen en in onze woningen. Iedereen is van harte welkom, maar zeker onze jeugdigen die aan de hand van stal en het kerstverhaal op het spoor komen van Jezus. 

Boeteviering 21 december 14.00 uur

Op 21 december om 14 uur zal er een boeteviering plaatsvinden met aansluitend biechtgelegenheid

"De Onfeilbare Paus, Het grote struikelblok?" door Leo Meulenberg

Toen paus Benedictus XVI het wijze, moedige besluit nam om af te treden, kwamen de commentaren los. Zijn theologische meditaties werden alom geprezen. Maar wat het beleid aangaat, stelde men vast, dat zijn bestuurlijk optreden ook felle protesten uitlokte. Met name daar, waar binnen de katholieke kerk heftig omstreden onderwerpen aan de orde kwamen.

En in zulke omstandigheden speelde er tijdens de discussie telkens een alom verspreid standpunt mee. "De paus heeft het toch zelf gezegd!". Dit moest voor elke serieuze katholiek zonder meer de doorslag geven. Een visie, die er echter toe geleid heeft, dat menig bewust, strijdvaardig katholiek tenslotte de kerk verliet. Jammer! Want wat heeft het Eerste Vaticaans Concilie (1869-1870) nu in feite over het primaat van Petrus' opvolger vastgelegd? Men zal ontdekken met welk een terughoudendheid dit gebeurd is. Er blijft veel ruimte over. Zelfs voor de rol, die het volk Gods zou kunnen vervullen! En dan maakt de wereld kennis met Franciscus, de paus, die zich juist bij elk mens, bij elke gelovige ten volle thuis voelt. Hij richt tot hen louter een warme oproep, een appél. In alle bescheidenheid, in alle eenvoud breekt hij een lans voor het evangelisch ideaal van de broederschap.

Deze paus straalt voor iedereen gezag uit omdat hij op zijn eigen, zeer oorspronkelijke wijze echt iets te zeggen heeft.

Dit boekje is verkrijgbaar voor 16 € via ook ons secretariaat, Pancratiusstraat 21.

Zoeken