Parochienieuws 1 maart - 29 maart 2014

 

Over Het Wilhelmus en bloedtransfusie

Ons volkslied kent de zinsnede dat we van Duitsen bloed zijn…Heeft alles te maken met de oorsprong, toen we nog als de lage landen tot een groter Rijk behoorden. Marnix van Aldegonde, de vermoedelijke auteur, die schreef op een Franse melodie, kwam uit Nassau. Men zegt dat het woord `duitsen` eigenlijk gewoon wijst op Nederlands bloed. Het werd een strijdlied om de verbondenheid te stimuleren, zeker in de toenmalige strijd tegen de Spanjaarden. Een tikje historie…

Het is gebruikelijk dat de luisteraars afkomstig uit het land waarvan het volkslied gespeeld wordt, opstaan en meezingen tijdens het spelen en dat militairen in correct uniform salueren. Buitenlanders zingen niet mee met het volkslied van een ander land. In een aantal landen is het de gewoonte dat staatsburgers hun rechterhand op hun hart leggen. Sporters die het spelen van het volkslied afdwingen doordat ze als kampioen op het hoogste treetje staan, horen na de laatste klanken een luid waarderend applaus. Maar tijdens het lied is iedereen stil (wordt wel verwacht) en krijgen emoties de kans….momenten om nooit te vergeten!

Als gedoopten zijn wij verbonden met Christus’ Bloed. Dat is even iets anders! Deze herkomst maakt dat we grenzeloos zijn, universeel, niet gebonden aan welk land ter wereld ook. Hij, die “koning is van hemel en aarde”, heeft ons vrijgekocht van de dood en ons nieuw leven aangereikt, door het offer van zijn bloed. Totdat we die realiteit gaan zien, hebben we een leven te leiden dat niet altijd makkelijk is. Naast alle leuke en fijne kanten is er teleurstelling, is er lijden. Zorgen en lasten vermoeien de mens naar lichaam en geest, krachten worden geroofd en we zitten wel eens vermoeid en verslagen te kijken.

Als we lichamelijk niet in orde zijn, en er geopereerd kan/moet worden, is het niet zelden dat we bloed bijgezet krijgen. Dit is levensnoodzakelijk en dat kan maar omdat onbekende mensen hun bloed gaven….dank zij hun bloed is er leven mogelijk.

Voor wie geestelijke sterk wil staan is er het aanbod van de “bloedtransfusie” welke in de eucharistie wordt aangereikt. “Wie mijn Lichaam eet en mijn bloed drinkt, zal leven, leven in eeuwigheid”, zo sprak Jezus. Hoe letterlijk dit te verstaan is leren ons mensen die alleen leefden op de H. Communie. Zoals de Nederlandse Lidwina van Schiedam. De geconsacreerde hostie is waarlijk voedsel derhalve. Geen mens immers kan zoveel jaren leven zonder voedsel.

Om zoveel goede gaven vallen we stil in de H. Mis en gaan we of staan of zelfs op de knieën. En na het ontvangen van de H. Hostie laten we Hem naar zijn werk, doen, zoals een sporter diep de dank inademt tijdens het volkslied, omwille van de overwinning welke behaald werd. Ik zou u zo graag ook die emotie wensen, welke me soms intens geschonken wordt.

Maar daarvoor is het wel zo raadzaam om mee te doen.

Hartelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

ATTENTIE: KERKDIENSTAANPASSING!

Op carnavalszondag is de kerk slecht bereikbaar vanwege de optocht en de dranghekken. Vele bezoekers hebben al laten weten dat ze om 10.00 uur willen komen. Ook de jeugdopvang en crèche-begeleiders wilden graag dat hetgeen ze normaal om 11.30 aanbieden, om 10.00 uur houden. Als het dan toch zo stil wordt, laten we het echt stil worden en vervalt deze dag de mis van 11.30 uur.

 

Vastenactie

De stichting Kans voor open doel is opgericht door Gerrit en Tineke Koenders , voorheen woonachtig in Schaesberg en Tineke is lange tijd lid geweest van het Dekenaal Missionair Beraad Heerlen-Landgraaf en wonen sinds 2010 in Denyase (Ghana), een klein dorpje op 2 km van Bekwai. Zij hebben in de afgelopen drie jaar een ruim netwerk opgezet en veel ervaring opgedaan met het aanleggen van waterputten(via boren) en het bouwen van weeshuizen en sanitaire voorzieningen. De hygiëne problematiek in het district en de dorpen is zeer groot en water- en sanitaire voorzieningen zijn broodnodig om dit enigszins op te lossen. Diverse parochies uit het Dekenaat Heerlen ondersteunen dit vastenactieproject. Tineke en Gerrit hebben nog de tijd om dit ter plekke te kunnen realiseren totdat de lokale werkgroepen geheel zelfstandig verder kunnen. Doelstelling van het project:

1. Een  betere hygiënische situatie(o.a. beter drinkwater) in de dorpen en dus minder zieken.

2. Het terugdringen van de moedersterfte in de dorpen.

3 De bewoners een beter inzicht geven over hoe de hygiëne en gezondheidszorg in de dorpen beter kan en moet. Dat zij hier zelf wat aan kunnen en moeten doen. Dat zij dat zelf moeten gaan beheren.

4. Andere omliggende dorpen een voorbeeld te geven, zodat ook daar hygiëne en gezondheidszorg de juiste aandacht krijgt.

Wilt u de vastenactie steunen, is dat een goede zaak om uw helpende hand te bieden als steun in de rug voor Tineke en Gerrit, en tevens een zinvol aandachtsmoment om de vasten te beleven. Niets is immers vanzelfsprekend. Dat we dankbare mensen leren zijn/blijven voor wat ons wel gegund is.

U kunt storten via het rekeningnummer: NL70RABO 0122470680. Of u doneert via de bus in de kerk.


 

Zoeken