Parochienieuws 2 november - 29 november 2014

 

Liefde gaat door de …….

‘Liefde gaat door de maag’ zult u zeggen! Een bekend spreekwoord om aan te geven dat als je goed kookt, je de sympathie van de ander kunt winnen. Koken is voor de een ’n hobby, voor de ander is dat eten; zet ze bij elkaar en je hebt waarschijnlijk een goede combinatie. We eten graag lekkere dingen, we kunnen genieten van de smaak. Toch zijn we er ons heel weinig van bewust hoe het dan verder gaat met ons voedsel. Ik wil absoluut niet uw eetlust bederven; maar we hoeven gelukkig ook niet stil te staan bij de spijsvertering die ons lichaam na een heerlijke maaltijd in gang zet. Kort gezegd komt het er op neer dat, vooral, onze maag er voor zorgt dat het voedsel omgezet wordt in bruikbare bestanddelen voor het hele lichaam. Via de maag krijgt het lichaam, in alle uithoeken, weer de nodige energie om te leven!

Hoe zit dat nu met de liefde? In de H. Schrift lezen we bij Johannes ‘dat God liefde is’ en dat ‘Hij ons het eerst heeft liefgehad’! En ook schrijft hij: ‘alle liefde komt van God’. Wij hebben een hart dat speciaal gemaakt is om Gods liefde te kunnen ontvangen! Staan we open voor Hem die ons door en door kent en die niets anders wil dan het geluk van de mens? Hoe is de weg van de liefde? In parallel met ‘voedsel en maag’ kunnen we zeggen: ‘liefde gaat door het hart’. Ons hart klopt om het bloed rond te stromen tot in alle uithoeken, zodat ons hele lichaam gevuld is met bloed. We hebben het nodig om te kunnen leven!

Vol verwachting klopt ons hart voor de Goede God die onze Vader is en van ons, zijn kinderen, houdt. Zijn liefde wil ons helemaal vervullen! Is het niet onze christentaak om die liefde door te geven? Zoals het bloed in ons lichaam, zo zijn we geroepen wegen te zoeken om liefde te brengen in alle uithoeken waar wij maar kunnen reiken. Ga daar naartoe waar het nodig is. Ons hart klopt voor de medemens die zit te wachten op liefde!

Heeft Jezus Christus daarvoor niet zijn Bloed vergoten aan het kruis? Zodat Gods liefde uit zijn kloppend hart kon stromen en kan reiken naar alle uithoeken van de wereld? Laten wij de handen en de voeten zijn van Jezus en concreet omzien naar ieder medemens om ons heen. Immers, alle liefde komt van God! Ook al wordt het steeds donkerder en kouder; zoals de bladeren aan de bomen willen wij meer kleur geven aan de wereld om ons heen door liefde door te geven aan mensen die het juist donker en koud hebben.

Hartelijke groeten,

kapelaan R. Blom

 

De deken maakt het goed!

De operatie van de deken aan het hart is goed verlopen! Momenteel is hij begonnen aan de nodige herstelperiode. Daartoe gunnen we hem de rust en de tijd. Hij dankt eenieder voor de steun en voor het gebed en laat aan iedereen de hartelijke groeten overbrengen!

Zoeken