Parochienieuws 30 november - 20 december 2014

 

Vol verwachting klopt ons hart

Het sinterklaasfeest is voor jong en oud. Ik moet u stiekem bekennen dat ik voor het eerst geen glimp heb opgevangen van de aankomst van de goedheiligman in ons land. Tot nog toe had ik elk jaar wel eventjes de kans om te kijken naar de feestelijke intocht van Sinterklaas met zijn (al dan niet zwarte) pieten. Vond ik heel jammer, want ik heb natuurlijk erg veel waardering voor een bisschop! Hij zorgt ervoor dat het hart van veel kinderen wat sneller gaat kloppen en ook volwassen mensen ontkomen niet aan de goede sfeer die zulk een prachtig feest uitstraalt. Ik denk spontaan terug aan die keer dat ik als kind ging kijken hoe Sinterklaas aankwam in Blerick en ik wist dat we daarna met familie samen gingen gourmetten. Dat zijn van zulke herinneringen die onbenullig lijken maar je toch ergens heel dierbaar zijn.

Sinterklaas kan een familiefeest zijn van jong en oud en vol verwachting klopt ons hart wanneer hij met zijn pieten rondtrekt om menig schoentjes te vullen. De adventstijd breekt weer aan. Het weer ademt al goed de sfeer uit die bij dit jaargetij past: eerder donker, frisser, en prachtige herfstbladeren. ‘Advent’ betekent ‘komst’ en net nu het frisser en donkerder wordt, verlangen we naar licht en warmte. We steken ’s avonds eerder de lampen en kaarsen aan, de verwarming en wellicht een open haard; het geeft gezelligheid waar we naar verlangen. In de adventstijd kijken we uit naar het licht dat in de verte al schijnt. Dat licht komt steeds dichterbij want hoe donkerder het wordt hoe beter het te zien is. Dat laten we zien door elke zondag een kaars meer aan te steken van de adventskrans.

Dat Licht is natuurlijk Jezus Christus. Hij die licht en warmte kan geven, waar niemand anders aan kan overtreffen! Onze bisschop sint Nicolaas laat al zien dat een familiefeest zo waardevol is. In de adventstijd, uitkijkend naar kerstmis, zien we de heilige familie al in zicht komen: Jezus, Maria en Jozef. De drie belangrijkste beeldjes die in alle kerststalletjes thuishoren. Maar ook de os en de ezel hoeven niet te ontbreken! Vol verwachting klopt ons hart. Het stalletje is een beeld van ons hart, waarin Jezus geboren wil worden tussen de koppigheid van de os en het ongeduld van de ezel. Wij mensen zijn niet perfect. En precies daarom wil Jezus geboren worden om ons te helpen, mensen te zijn van licht en warmte, met respect en geduld, voor anderen. Ik wens u allen een bezinnende en goede voorbereidende adventstijd toe!

Met hartelijke groeten,

Kapelaan Rick Blom

 

Bijbelavond

U bent uitgenodigd om deel te nemen aan de bijbelavonden die eens in de maand plaatsvinden op de maandagavond in de Ontmoetingsruimte van de St. Josephkerk. Aanvang is 19.30 uur en rond 21.30 uur sluiten we af. Koffie/thee en wat erbij is aanwezig. Na afloop bidden we nog samen de dagsluiting. Wees welkom om eens vrijblijvend te komen kijken! De komende tijd zullen we de Psalmen behandelen.

De data voor het komend seizoen zijn: 5 januari, 2 februari, 2 maart, 20 april, 11 mei, 1 juni.Zondag 30 november

Eerste Adventszondag

1e Lezing: Jes. 63, 16b-17+19b+64, 3b-8

Evangelie: Mc. 13, 33-37 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Gregoriaans

Albert Meertens (jrd.); Jan Van den Berg (jrd.)

 

11.30 uur Ensemble Excludent

Echtp. Hanssen-Moberts (jrd.); Paul Haas; Ouders Kohl

 

Maandag 1 december

Maandag eerste week advent

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 2 december

(Orgelspel)

Dinsdag eerste week advent

09.00 uur

Frits Buijtendijk; Voor overl. echtgenote; Hans Aussems en Leentje Aussems-Werker

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 3 december

H. Franciscus Xaverius, priester

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 4 december

Donderdag eerste week advent

09.00 uur H. Mis

 

11.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Barbaraviering

KBO Heerlen Stad

 

Vrijdag 5 december

Eerste Vrijdag (Orgelspel)

Vrijdag eerste week advent

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Jan Maessen en zoon Lou; Overl. v.d. fam. Teunissen-Rietbergen

 

Zaterdag 6 december

Zaterdag eerste week advent

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Mevr. Koelewijn-Pieters; Hub Schiffers; Hans Doppler en George Verlinden

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Blom

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

 

Zondag 7 december

Tweede Adventszondag

1e Lezing: Jes. 40, 1-5+9-11

Evangelie: Mc. 1, 1-8 (B)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Dekenaal Kerkkoor St. Caecilia

Tiny en Huub Pasmans-Vaessen en grootouders Stephaan Vaessen en Josephine Vaessen-Franck (jrd.); Henriette Neelis-Crombach; Ernest Lempers

 

11.30 uur Enjoy

Truus Vaessen-Vlaar (1ste jrd.); Charly Fisher; Jo Handels (jrd.)

 

Maandag 8 december

Onbevlekte Ontvangenis Heilige Maagd Maria

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 9 december

(Orgelspel)

Dinsdag tweede week advent

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 10 december

Woensdag tweede week advent

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 11 december

Donderdag tweede week advent

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 12 december

Vrijdag tweede week advent

09.00 uur

Frans Cremers

 

Zaterdag 13 december

H. Lucia, maagd en martelares

09.00 uur

Wiel Leenders

 

10.00 uur Theresiakapel

Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 14.00-15.00 uur

Kapelaan Zuidinga

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Mevr. Hertog-v.d. Zwaan; Overl. ouders fam. Ritzen-Henseler en overl. tante mevr. Mia Ritzen-Heynders

 

Zondag 14 december

Derde Adventszondag

1e Lezing: Jes. 61, 1-2a+10-11

Evangelie:Joh.1,6-8+19-28 (B)

Preek: Kapelaan Zuidinga

 

10.00 uur Schola Cantorum

Toke Berben-Faijaars (jrd.); Overl. v.d. fam. Hermens-Brouwers; Jan Boots; Gerda Gulpen-Opheij

 

11.30 uur Cantor

Harry Meijers (jrd.); Piet van Zeil; Jos Schins; Ouders Kohl

 

Maandag 15 december

Maandag derde week advent

09.00 uur

Voor overl. moeder

 

Dinsdag 16 december

(Orgelspel)

Dinsdag derde week advent

09.00 uur

Lia Emonds-Custers (jrd.)

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 17 december

Woensdag derde week advent

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 18 december

Donderdag derde week advent

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 19 december

Vrijdag derde week advent

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 20 december

Zaterdag derde week advent

09.00 uur H. Mis

 

10.00 uur Theresiakapel

Voor overl. echtgenote; Gerard Ruiters

 

14.00 uur Boeteviering met aansluitend gelegenheid tot biechten

 

18.30 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Peter Scholtes (jrd.)IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

 

19-10-2014  Wies Kengen, 93 jaar

04-11-2014  Ton Kasdorp, 83 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

 

16-11-2014  Kalia Joy Belefanti, Rotterdam

 


 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 20 december t/m 31 januari 2015 : DONDERDAG 11 DECEMBER.

 

Collecte Opala

 

Op zaterdag 13 december na de avondmis en op zondag 14 december na de missen van 10.00u en 11.30u houdt de Stichting Opala haar jaarlijkse kerkdeurcollecte.

De Stichting Opala werd opgericht in 1973 en werkt zelfstandig en onafhankelijk met als doelstelling missie- en ontwikkelingshulp in alle continenten en voor alle gezindten. Daar vallen o.a. onder: medische zorg, financiering medicamenten, onderwijs, beroeps-opleidingen, adoptie- en ondersteuningsprojecten, maatschappelijke en sociale hulpverlening, voeding en kleding, sportvelden en –voorzieningen, persoonlijke zorg voor de missionarissen. Dit alles in de ruimste zin.

Velen van hen zijn afkomstig uit Nederland en uit onze eigen provincie. Zij hebben het al die jaren kunnen volhouden door uw steun, financieel en geestelijk.

Meer hierover kunt u vinden in onze halfjaarlijkse brieven, die u ook op onze website www.stichtingopala.nl kunt vinden.

Helpt u ons a.u.b., in deze adventtijd, waarin wij ons voorbereiden op de komst van onze Verlosser, die verlossing ook zichtbaar en tastbaar te maken voor hen, die onze hulp zo nodig hebben.

Bij voorbaat dank voor uw steun,

ir. J.M. Vonhögen, voorzitter.

 

Jubileum 40 jaar oecumene Oostelijke Mijnstreek

 

Op 24 december 1974 werd de oprichtingsakte van de Raad van Kerken Oostelijke Mijnstreek getekend. Dus nu, in 2014, alle reden voor een feestelijk jaar van wat nu de RvK Parkstad genoemd wordt. Tegelijk een mooie gelegenheid om genoegen én noodzaak van het samenwerken van christenen in onze regio onder de aandacht van velen te brengen. Op donderdagavond 11 december staan de deuren van de Pancratiuskerk gastvrij open om velen te ontvangen voor een uur volkssamenzang van advents- en kerstliederen, vanaf 19.00 uur: Komt allen tezamen! Een muziekgroep van het Leger des Heils heeft al medewerking toegezegd.

 

Barbaraviering

 

De mijnen vormen een belangrijk deel van de historie in Heerlen. De voormalige mijnstreek van Nederland (o.a. Heerlen) heeft 2015 uitgeroepen tot ‘het jaar van de mijnen’. Ook de carnavalsvereniging de Winkbülle heeft, naar aanleiding van deze gebeurtenis als motto gekozen voor het komend carnavalseizoen: ‘Ózze pungel vol sjpas’. In de tijd van de mijnen was de Barbaraviering een begrip. 4 December werd vaak een vrije dag om de heilige Barbara te vieren, patrones van de mijnwerkers. De heilige Barbara wordt aangeroepen als beschermheilige van gevaarlijke beroepen. Een traditie die we voortzetten om de geschiedenis van de mijnen niet te vergeten: donderdag 4 december om 11.00 uur, Pancratiuskerk.

 

Boeteviering

 

Het woord ‘advent’ betekent ‘komst’. Wanneer wij een ‘komst’ verwachten, ofwel bezoek, dan bereiden we ons voor. We zorgen dat ons huis opgeruimd en gepoetst is. Er wordt drinken in huis gehaald met wat lekker erbij. Kortom, we zorgen dat de ander zich thuis voelt bij jou. Waarom? Je bij elkaar ‘thuis voelen’ betekent ontmoeten, delen, een band opbouwen. Deze kernzaken waar elk mens van nature naar verlangt, kan het best geschieden wanneer er een gevoel heerst van thuis komen. Wanneer wij in een kerkgebouw samenkomen willen we ons thuis voelen bij Jezus. Maar er volgt een volgende stap. Jezus wil zich graag thuis voelen bij u en mij. Misschien dat zo’n woord als ‘boeteviering’ streng overkomt, maar dat is niet de bedoeling. Het is een kans om goed voorbereid te zijn op de komst van Jezus in ons hart, in ons leven, op het feest van kerstmis. Een huis van te voren poetsen vindt niet iedereen een leuke bezigheid, maar het meer dan de moeite waard om daarna iemand in een schoon en gezellig huis te onvangen!

Op zaterdag 20 december om 14.00 uur in de Pancratiuskerk willen we samenkomen om ons hart schoon te maken, zodat we Jezus met veel vreugde kunnen ontvangen. Aansluitend aan de viering is er gelegenheid tot het ontvangen van het sacrament van boete en verzoening (biecht). Van harte welkom!

 

Wie wil er graag gaan breien voor de arme landen?

 

Er zijn al vele jaren met succes en daardoor veel vreugde brengende acties geweest die in het kader van de Stichting Vrouwe van alle Volkeren geholpen werden aan warme kledingstukken, die o.a. naar Siberië gingen. Mensen breiden alleen thuis of deden dit in groepsverband. Ik wil samen breien voor de arme landen, waaronder ook Siberië. Het heeft vele voordelen, n.l.: u kunt helpen waar hulp dringend nodig is, maar ook dat het u zin en voldoening geeft iets te kunnen bijdragen aan hulp waar dit nog altijd dringend gewenst is. Wilt u graag mee breien, dan kunt u contact met mij opnemen: Mw. A. van Berkum, tel: 045-5217301.

 

Een nieuw initiatief: ‘Academie Rolduc’

 

Een nieuw initiatief van het vormingsaanbod op Rolduc wil helpen daarin een stuk oriëntatie te bieden: de ‘Academie Rolduc’. De lezingen van de Academie Rolduc zijn bedoeld voor een breed publiek. Op de levensbeschouwelijke ‘markt’ bestaat immers een breed aanbod. In het studiejaar 2014/2015 worden zeven avonden aangeboden, en wel op de vrijdagavonden:

28-11-2014: ‘Paulus, uitvinder van het christendom?’ (Dr. M. Steegen);

30-01-2015: ‘Euthanasie en de waardigheid van het leven’ (Dr. L. Hendriks);

20-03-2015: ‘Onrustgebied Midden-Oosten’ - het godsdienstwetenschappelijk        perspectief (Drs. H. Etminan);

17-04-2015: ‘Onrustgebied Midden-Oosten’ – het filosofisch perspectief (Dr. D. Rohling);

22-05-2015: ‘Wat is (katholieke) christelijke spiritualiteit?’ (Dr. B. Hegge);

19-06-2015: ‘Georg Friedrich Händel – De Messiah’ (Dr. G. Sars).

De plaats van alle lezingen is het seminarie gedeelte van de abdij Rolduc (Heyendallaan 82, 6464 EP Kerkrade). De kosten per avond zijn € 5,- (ter plaatse te voldoen). Naar eigen keuze kan men één, meerdere of uiteraard ook alle avonden bezoeken. Aanmelding is gewenst (bij voorkeur per e-mail) bij: diaken Ton Batens (e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.; of: 06-15858042).

 

Als goed voornemen…

 

Er zijn véle goede redenen om ons te verdiepen in de grote geloofswaarheden die ons door de eeuwen heen zijn geopenbaard. Om ons eigen geloof te verdiepen, om anderen te helpen, om ons geloof te verdedigen, om rekenschap te geven van ons geloof, om onze kinderen het geloof door te geven. De wintermaanden zijn uitermate geschikt om, zittende in een warme huiskamer, hier wat tijd aan te besteden.

Daarom zal vanaf januari 2015 iedere 2de en 4de donderdag van de maand een catechese-avond worden gehouden. Deze vindt plaats op de pastorie van de Heerlerbaan (Dr. Clemens Meulemanstraat 1), en begint rond 18.00 uur met het genieten van een kop soep, waarna in de dagkapel van de St. Josephkerk om 18.30 uur aanbidding met rozenkrans wordt gehouden. Hierna wordt samen de Mis gevierd, om dan rond 19.15 uur met de catechese-avond te beginnen. Deze zal worden gehouden aan de hand van het compendium van de catechismus.

U bent in principe altijd welkom, indien u mee-eet graag minimaal 24 uur vooraf een aanmelding!

Voor de maand januari: 8 januari en 22 januari.

 

Zoeken