Parochienieuws 20 december 2014 - 30 januari 2015

 

Laat je vertederen door het Kerstkind!

Een aantal jaren geleden, toen ik o.a. als misdienaar betrokken was in de parochies van mijn thuisparochie, heb ik op een kerstavond de gezinsmis gediend. Voor de gelegenheid had men een heleboel kleine gipsen Jezuskindjes gemaakt, om uit te delen aan de kinderen na afloop van de H. Mis; ze waren bruin/rood van kleur en de volgende anekdote heb ik niet zelf meegemaakt maar kreeg ik later te horen: ‘een van de kleine kinderen kreeg zo’n mooi aandenken maar vermoedelijk zal hij bij de kleur aan chocola hebben gedacht… Voordat iemand het ook maar op tijd in de gaten had, had het kind al het hoofdje van het kindje Jezus eraf gebeten!’

Kinderen kunnen soms verrassend uit de hoek komen! Toen ik zelf nog klein was zaten we eens te kijken naar de echo-opnames van een nicht die in verwachting was. Ik scheen toen gevraagd te hebben: ‘wanneer komt het vel erover heen?’ Je hoort vaak zeggen, of misschien zeg je het zelf ook wel eens: ‘eigenlijk zou je moeten opschrijven wat je allemaal meemaakt qua anekdotes en uitspraken!’ Je zou wel een boek vol kunnen schrijven. Leuke anekdotes, al dan niet met kinderen, kunnen het ijs breken; de situatie wat luchtiger maken. En over het algemeen geldt dat kinderen altijd vertederend werken. Stel je maar eens voor als je ergens op bezoek bent en er komen mensen binnen met zo’n kleine op de arm. Geheid dat het kind alle aandacht voor zich zal winnen.

Waar gaat onze aandacht uit met kerst? De een zal minder of geen zorgen hebben; de ander heeft misschien veel meer zorgen en kan zich maar moeilijk een sfeervolle kerstgedachte vormen. Ook al kan het moeilijk zijn door wat dan ook… ik zou je willen vragen om je aandacht te vestigen op het Kind in de kerststal. Wanneer je in je parochiekerk bent, ga dan naar het kribbetje kijken waarin Jezus als een hulpeloze baby geboren zal gaan worden. Weet dan dat Hij speciaal voor jou komt! Hij wil hulpeloos zijn met de hulpelozen en mens met de mensen. Laat je vertederen door de geboorte van Jezus. Het is God zelf, die hemel en aarde gemaakt heeft en mens wordt, een van ons. Weet dat Jezus alle aandacht heeft voor hen die Hem nodig hebben. Het kerstfeest wordt een echt feest voor iedereen zodra we Hem in ons hart toelaten waar Hij geboren wil worden als een Licht in het donker.

Zalig kerstfeest en gezegend nieuwjaar,

Kapelaan Rick Blom.

 

Dank aan alle vrijwilligers!

Parochies kunnen gewoonweg niet draaien zonder vele vrijwilligers. Om geen namen en groepen te noemen met het gevaar dat er mensen vergeten worden, een dankwoord voor iedereen!! Heel veel dank aan alle mensen die voor en achter de schermen, en niet alleen voor de kerstsfeer gezorgd hebben, maar ook het hele afgelopen jaar zich hebben ingezet voor hun parochiegemeenschap!

Dank daarvoor!

 

Kerstavond

Kerstavond spreekt tot de verbeelding qua sfeer. Een huiselijke sfeer vinden we belangrijk en kerst wordt terecht als een familiefeest gezien. Die huiselijke sfeer, dat thuisgevoel, willen we ook vinden in de Kerk waar we de geboorte van onze Verlosser vieren! Hij is Degene die als ‘n Licht in ons hart geboren wil worden en zich thuis wil voelen bij ons. Met kerst staan verschillende vieringen gepland welke u kunt lezen in het misrooster. Om 19.00 uur zal de H. Mis speciaal gericht zijn op de gezinnen met medewerking van Jeugdkring Chrisko.

 

Kerststal

De afgelopen weken zijn de bouwers weer druk in de weer geweest. Het beloofd wat, want dit jaar zal de kerststal maar liefst 25 meter gaan tellen! Een visueel gebeuren dat meteen catechese is. Een verhaal immers die je ziet, spreekt meer tot de verbeelding. Elk jaar komen er klassen van basisscholen langs om dit wonderlijk tafereel te bezichtigen. Ook dit jaar komen klassen van basisschool de Horizon en van basisschool Tarcisius een bezoek brengen aan onze prachtige kerststal. Voor ons allemaal is een bezoek waardevol! Voor jong en oud een manier van catechese, om ons weer bewust te worden van de geboorte van Gods Zoon in ons eigen midden.

 

Oudjaarsavond en Nieuwjaarsdag

Een jaar afsluiten en een nieuw jaar starten! Hoe hebben we 2014 beleefd? Wat heeft 2015 voor ons in petto? In ieder geval zou het mooi zijn om het jaar ‘samen’ af te sluiten én te starten. ‘Samen’ is toch iets wat we het allemaal het liefst willen? Er niet alleen voor staan, maar elkaar nodig hebben? Op woensdag 31 december zal er een mis gevierd worden om 19.00 uur in de St. Martinus. Het is mooi om samen het jaar biddend af te sluiten. Tijdens de H. Missen op 1 januari willen we ons onder de bescherming stellen van ‘Maria, Moeder van God’; om haar zegen te vragen over het nieuwe jaar dat ons te wachten staat.


 

Zoeken