Parochienieuws 31 januari - 28 februari 2015

 

Over mode en trend

 

Mode is iets voor het moment, iets voor nu of voor dit seizoen, misschien op lange termijn gezien, nog geldend voor dit jaar. Maar dan is het ook weer achterhaald. Een trend is iets dat wordt uitgezet en dat op langere termijn gericht is. Een voorbeeld daarvan is de “Circulaire Economie” Waar dit over handelt? Nu grondstoffen moeilijker te winnen worden en de afvalberg blijft groeien, is omschakelen naar een circulaire economie een oplossing. Hetgeen betekent dat men producten en grondstoffen maximaal hergebruikt en men ziet er op toe dat waarde vernietiging wordt geminimaliseerd. Soms heeft een trend niet meteen veel effect zoals bij mode wel het geval moet zijn. Maar naar de tijd kijkend die komen gaat, houdt men een nieuwe aanpak, een nieuwe visie, ons voor. Daar gaan we werk van maken, dat zal de weg worden om ons uit deze impasse te halen welke we gaan tegenkomen als we niets ondernemen. Het getuigt van visie op langere termijn. Dit in tegenstelling tot mode, welke me een momentopname lijkt en snel voorbijgaat.

Het gekke is dat we vanuit het woord mode ook de term modern bedacht hebben en dit als iets ’goddelijks’ ervaren d.w.z. als iets wat ‘heilig‘, iets waar je bijna niet aan mag komen en waar je best maar aan moet meedoen. Alles wat ‘modern‘ heet ís daardoor al beter. Maar is dat niet wat kort door de bocht gedacht?

School of Life-oprichter en filosoof Alain de Botton heeft een manifest met tien deugden voor het moderne leven opgesteld. Hij gaat uit van de volgende vraag: Een beter mens worden, wie wil dat nog? Volgens deze Britse filosoof kijken de meeste mensen vreemd op wanneer je ernaar streeft een goed persoon te zijn. Terwijl deugden altijd de kroon waren op filosofie en religie, zijn wij de eerste generatie die ‘zero interest’ heeft in deugden, aldus De Botton. Daarom heeft de oprichter van de Londense School of Life een manifest voor atheïsten geschreven.

Zijn uitgangspunten bevatten 10 deugden om aan te werken:

Veerkracht: tegenslag is deel van het menselijk leven

Empathie: heb de moed om je te verplaatsen in anderen

Geduld: we zijn ongeduldig omdat we perfectie verwachten

Opoffering: eigen voordeel behalen zit in onze natuur, maar uit liefde overstijgen we onszelf

Beleefdheid: beleefdheid is niet ‘onecht’ zijn, maar een vorm van beschaving en tolerantie

Humor: teleurstelling kan leiden tot woede, maar humor is de wijzere uiting

Zelfbewustzijn: geef anderen niet de schuld van wat in jezelf ligt

Vergeving: samenleven is ook elkaars fouten door de vingers zien

Hoop: pessimisme is niet 'dieper' dan optimisme

Vertrouwen: zonder vertrouwen wagen we niets in ons korte leven

Stof tot nadenken?

 

Hartelijke groet,

deken Th.v. Galen

 

Even omkijken …

 

Zoals de meesten die het parochieblad lezen wel weten werd mijn hart onderhanden genomen middels een passende ingreep. Het herstel vergde toch de gebruikelijke maanden. Ik kon dit met een gerust hart doen, omdat de kapelaans Blom en Zuidinga werkelijk de schouders eronder hebben gezet in het overnemen van zaken, geholpen met de trouwe steun van de Professoren Stevens en Rohling en pater van Laarhoven.

Achteraf zegt elke genezen verklaarde, dat het meeviel. Maar tijdens de eerste periode heb je weinig in de melk te brokkelen, slap als je bent en tot niets in staat. Als je gaandeweg meer begint te bewegen, ben je al blij maar juich niet te vroeg. Toch is het herstel voorspoedig verlopen. En in die tussentijd wist ik me gesteund door de vele reacties van meeleven en toegezegde gebeden welke ik middels post, mails, boeketten en fruitmanden mocht ontvangen. Dat alles was voor mijn zus en mij overweldigend, iets om vaker stil van te worden. Omkijkend iets om zeer dankbaar voor te zijn. Waarbij het hele proces ook een bijzondere ervaring was, in menig opzicht verrijkend, inclusief de pijnen en de lastigheden. Hetgeen ik nu eenmaal moest ondergaan had ik voor geen goud willen missen, omdat er ook veel leermomenten in zitten… maar ik hoop het nooit meer over te moeten doen.

Langs deze weg willen mijn zus Marion en ik al die mensen danken, die ons “gedragen en bemoedigd hebben”.

 

Deken Theo van Galen


 

Zoeken