Parochienieuws 4 juli - 1 augustus 2015

 

Over Zaai goed en zaaigoed

Een bekende winkelketen startte dit jaar in februari een actie welke voor een “AH-Erlebnis” zorgde. Met het uitdelen van kleine cocospotjes, voorzien van een groente zaadje, wil men de kinderen laten ervaren dat moestuinieren leuk is. En ook dat men vruchten van eigen arbeid kan eten, die bovendien nog gezond zijn ook.

In de eigen huiselijke omgeving ervaren kinderen dat niet alles “zomaar” in de rekken ligt in winkels. Zoals een Haags nichtje mij verbaasd aankeek toen ze begin jaren 60 in onze toenmalig woonplek Vlodrop moest leren, dat melk niet uit de melkfabriek kwam zoals ze stellig meende. Dit omdat ze als stedeling voor het eerst een echte koe zag en zich nog nooit had gerealiseerd dat hier de oorsprong ligt van onze melk op tafel.

Leermoment is ook: verzorging van het groeiende plantje hoort erbij. Zonder inzet en tijd en goede handelingen blijft het zaadje een belofte maar levert niets meer op als de aandacht verslapt en men niets meer doet.

Deze zelfde jeugdigen kennen geen (dagelijkse) volle kerken, waarin door oud en jong gebeden en gezongen wordt. Tenzij zij, die als jongeren present waren bij Wereld jongerendagen. Waarbij de realiteit ons leert dat velen van hen het opgedane enthousiasme voor bijbel, gebed, aanbidding en sacramenten als Eucharistie en Biecht weer snel los lieten. De ontvangen vonk dooft immers snel in een omgeving die niet meer gevoelig is voor leven met de kerk en vanuit geloof. Een aantal ouderen en kerkbesturen zullen zich nog zorgen maken of hun kerkgebouw het zal overleven.

Dat antwoord zal echter niet liggen bij bestuurders, maar bij de gelovigen van goede wil zelf. En wel: of we iets kunnen doen in de trant van die zaaigoed potjes. Want weet u wat me opvalt als je mensen ontmoet die wensen hebben voor een doop, huwelijk, communie, vormsel, ziekenzalving? Een bijna algehele onwetendheid en onbekendheid met Gods Woord. Waar boeddhisten geen enkel woord kunnen aanwijzen dat komt uit de mond van Boeddha, kennen we toch enorme teksten van en voor het leven uit het leven van Gods Zoon. Los van de enorme rijke teksten van het Oude Verbond, komt in het Nieuwe Verbond toch zoveel rijkdom aan bod om een samenleving goed voedsel te geven.

Wie elke dag een woordje uit het leven van Jezus tot zich neemt, en dat gedurende de dag laat werken door het eens kort aandacht te geven, zal in zichzelf voedsel voor het leven voelen groeien. Ook hier immers hoort “verzorging” erbij. Die groei gaat niet altijd spectaculair, maar verloopt net als bij de plantjes… We blijven dezelfde mensen en toch veranderen we daardoor. Spreken en zwijgen, oordelen en veroordelen, aanklagen of dragen worden anders, de keuzes zien er mogelijk verschillend uit. Kijk op ziekte en lijden, op armoede en rijkdom krijgen nieuwe inhoud. Net als die winkel, hopen we dat het aanstekelijk werkt…

Vriendelijke groet, deken Th. v. Galen 

Zoeken