Parochienieuws 1 augustus - 5 september 2015

 

Slim kind of dom mens?

Friso van groep vier stapt op een dag heel zelfbewust naar zijn meester en vraagt: “Meneer, kan iemand ook gestraft worden voor iets wat hij niet gedaan heeft?” Leraar: “Nee, dat zou niet eerlijk zijn. Waarom vraag je dat?” Friso: “Ik heb mijn strafwerk niet gemaakt, meneer!” (Gerarduskalender)

Kriebelt zoiets niet omdat het een ware onwaarheid is? In het leven met elkaar van elke dag is dit in het groot of klein best een opgave. Iemand die niet te hard gereden heeft kan men inderdaad niet straffen wegens het overschrijden van de snelheid. Helder. Maar iemand die een afspraak niet nakomt tot betaling als iets aan hem of haar geleverd wordt? Zien we niet hoe mensen proberen om ergens onderuit te kunnen komen, zeker als het hun zelf voordeel oplevert? De beloofde trouw, de te verwachten loyaliteit, daar wordt normaal gesproken van verwacht dat iemand dit nakomt. Maar de mens is slim genoeg om er mee te manipuleren. Jezus zag dat en spreekt erover in het verhaal van de onrechtvaardige rentmeester (Luks 16,1-15). De man weet dat hij op straat wordt gezet en middels mooie beloften tegen de klanten van zijn baas, maakt hij zijn bedje klaar voor de toekomst door zich vrienden te maken met gesjoemel en mooie woorden. Jezus prijst dit… Waarom? Niet vanwege de boosheid erachter, maar omdat de man ‘met overleg’ had gehandeld. Dit als boodschap, dat de mens er goed aan doet om niet blind en achteloos door het leven te gaan.

Om ons heen zien we dat velen dit overleg in Kerk en Maatschappij wel volgen om er zelf hun voordeel uit te halen. Wat we natuurlijk graag zodanig toedekken dat het niet opvalt als onrechtvaardig. Dat het wonden slaat moge duidelijk zijn. En zolang we niet ‘gepakt’ worden, kunnen mensen er mee weg komen. Of dat nu Griekenland heet of West Europa of… we overleggen ons graag rijk.

De rijkdom bij God is echter: wat ge hebt gedaan voor en van mijn kinderen, hebt ge voor Mij gedaan. Verzamelt u schatten in de hemel, waar ze niet vergaan door mot of worm. Ook hier is de vraag van Friso actueel… zal God mij lonen voor wat ik niet gedaan heb?

Vriendelijke groet

deken Th. v. Galen

 

Maria Ten Hemelopneming

15 augustus vindt het hoogfeest plaats van Maria ten Hemelopneming. Dit feest houdt in dat wij geloven dat Maria zonder zonden is. En omdat zij gevrijwaard was van de erfzonde heeft Maria ook niet de dood gekend. Zij is dus op het moment van ontslapen met ziel én lichaam opgenomen in de hemel. Dit hoogfeest valt dit jaar op zaterdag. Al vele jaren viert de Pancratius in de ochtend om 10.00 uur een plechtige mis, opgeluisterd ook al vele jaren, door het Bruidskoor. Gelet op de voorgaande stukken leggen we in interparochieel verband dan ook als priesterteam de nadruk op 1 viering voor alle kerken. Dat betekent dat we mensen uit de andere kerken uitnodigen dit in de dekenale kerk te komen vieren. En waar de gewoonte bestaat om de bekende bundel kruiden en bloemen samen te stellen en die als Kroedwusj (is een bosje van meestal zeven kruiden en granen) aan te bieden, blijft dat bestaan. Meer nog, in de “Pancratius familie” stonden mensen op die erop uitgingen om in de natuur alles te verzamelen dat nodig is voor dit fenomeen en werd alles ook nog eens samengesteld. Maar ook hier… blijkt dat zaken afnemen door het wegvallen van handjes en voetjes…

 

De bundel kruiden (kroedwusj)

De relatie met Maria wordt gelegd in een oude legende over haar dood. In haar graf vonden de leerlingen niet haar lichaam, want ze was tenslotte ten Hemel opgenomen, maar een bundel van geurende kruiden. Zeven, want dat is in de christelijke traditie een heilig getal. Dus hangen al eeuwen lang de gelovigen deze gezegende bundel kruiden naast de haard, boven huis- of staldeur en tegenwoordig ook vaak op zolder. De samenstelling is traditioneel: twee geneeskrachtige geelbloeiende kruiden (meestal Sint Janskruid en boerenwormkruid), twee witbloeiende kruiden (kamille en duizendblad) en twee granen (meestal rogge en tarwe) en daarbij een blad van de notenboom. Volgens een oud volksgeloof wordt een notenboom nooit getroffen door de bliksem. Vandaar dat men vroeger een stukje van de kroedwusj in de openhaard wierp wanneer het onweerde, om zo Gods bescherming af te smeken. “Het geeft toch een stukje verrijking in huis,” verklaarde mevr.Gerda Ritsen nog enkele jaren conform de landelijke site van de rkk kerk, een vrijwilligster in Heerlen, die jaarlijks met enthousiasme mee het veld introk om de kruiden voor de hele parochie te plukken. “Zo’n 250 bossen, en ieder jaar zijn er te weinig”…

 

Vakantietijd

Het woord ‘vakantie’ komt van het Latijnse woord ‘vacare’, wat betekent ‘vrij zijn’. Wanneer een paus of bisschop overleden is of afgetreden, spreekt men van ‘sede vacante’ ofwel de ‘(heilige) stoel is vrij’. Voor schoolgaande kinderen en mensen die werken betekent vakantie vrij zijn om niet te hoeven werken of naar school te gaan en te moeten leren. Je bent vrij om andere dingen te gaan doen. Veel mensen willen dan op vakantie gaan met gezin of vrienden. Je krijgt de kans om mensen die verder weg wonen op te zoeken. En je kunt vaker afspraken maken met anderen om de band weer eens aan te halen. Hoewel je ook in de vakantie de kans hebt om te werken aan bijv. het huis of aan de tuin, biedt de vakantietijd toch een moment, om de relatie met anderen te verstevigen. Men heeft het druk met werk en school; maar in de vrije tijd heeft men de kans om ‘samen’ af te spreken.

Eén mogelijkheid ook is om naast ontspanning een aantal dagen op retraite te gaan. Dat klinkt zwaar, maar het is verrijkend om naar een klooster of stilteoord te gaan om wat rust te vinden na een drukke tijd. En zeg nu eerlijk: hoeveel mensen vinden het een genot om op het strand te liggen of te genieten van de natuur op een camping? Ik wil het niet vergelijken met een retraite, die christelijk is van karakter, maar schuilt daar niet een diepe behoefte in van de mens?

Het is goed om de batterij op te laden en even de vakantietijd te nemen, vrij te zijn, voor ontspanning en ontmoeting; ontmoeting met Onze Lieve Heer en met elkaar. Toch opvallend dat de vrije tijd gebruikt wordt om samen door te brengen! Je bent namelijk nooit vrij om je medemens en God uit het oog te verliezen. We zijn nooit vrij van relaties en een getrouwd iemand zal toch niet tegen zijn of haar partner zeggen: ‘zo, nu heb ik van jouw de komende 6 weken vakantie!’ Laat de vakantie zinvol zijn om te ‘werken’ aan een diepere relatie met elkaar en met God.

Met vriendelijke groeten,

kapelaan Rick Blom


 

Zoeken