Parochienieuws 5 september - 3 oktober 2015

 

Over na-volgen of na-apen

Op het Pancratiusplein staat Ruud met zijn hoofd achterover naar de lucht te staren, het midden houdend tussen de dekenale kerk en het Glaspaleis. Twee winkelende dames komen nieuwsgierig bij hem staan en kijken ook naar boven. Na een tijdje zegt de ene dame tot de ander: “Zie jij waar hij naar kijkt?” Op dat moment merkt Ruud de dames pas op en vraagt gelaten: “Hebben jullie soms ook een bloedneus?”

In hun houding konden de dames de man na-apen of nabootsen, maar geen van beide dames was bereid tot navolging. Want dat zou betekenen dat ze ook een bloedneus moesten zien te krijgen… Daarmee krijgt het kerkelijke bekende begrip “Navolging van Christus” meteen haar inhoud.

Iemand uiterlijk nadoen, in kleding, in spreken of gedragingen kan iets olijks hebben, maar ook iets hatelijks. In ieder geval blijft het beperkt tot de buitenkant. Wanneer we iemand als persoon aannemen en we gaan over tot navolging dan maken we ons ook de innerlijke gesteltenis eigen. Dit is zelfs meer dan kopiëren, want dat hoeft iemands hart nog niet te raken, ook al doe je uiterlijk hetzelfde. Navolgen is zoiets als: je identificeren met iemand. Waar dat vaak sterk gebeurt, is bij mensen die een rol spelen op de toneelplanken of in een film. Men leeft zich zo in in iemands innerlijk, om die persoon dan ook tot leven te laten komen. Maar het blijft een rol, een spel, met uiteindelijk uiterlijke factoren. Wie zijn of haar rol goed speelt kan mensen meeslepen in het verhaal. Zodanig dat we zien dat kijkers “geraakt” worden als er verdriet gespeeld wordt en men gaat zelfs zelf natte ogen krijgen. Dan heeft de acteur/actrice de rol fantastisch knap neergezet.

Op een keer zei Jezus tegen de Zijnen, dat ze maar een kleine kudde vormden. Dat is ook vandaag nog zo. Afgemeten aan het aantal kerkgangers en geloofsgetrouwen zijn wij niet meer met velen. We zijn in Europa een kleine kudde geworden. Wanneer we nuchter naar de wereldgeschiedenis en de huidige wereld kijken, moeten we realistisch vaststellen: het evangelie heeft niet veel invloed op de beslissingen die op deze aarde genomen worden. Noch in het groot, noch in onze eigen kleine omgeving. Daar wordt eerst gekeken: hoeveel geld kost het? Wat brengt het op? Hoeveel macht krijg je daardoor? Maak ik me geliefd? Niet het evangelie bepaalt de wereld, andere waarden en machten komen aan bod. Misschien moeten we hopen op mensen (en ervoor bidden), die niet nabootsen en doen alsof, knap spelen wat ze lijken te zijn, maar echte navolgers zijn. Jezus schetste ook de kenmerken: ze luisteren naar mijn stem, ze kennen Mij.

Op de weg naar onze eeuwige bestemming is het goed om je die vraag te durven stellen: ben ik een navolger of na-aper? Jezus zei niet zomaar in Joh. 8:12: “Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben”…

Vriendelijke groet,

deken Th. v. Galen

 

Kapelaan Zuidinga verhuist

Na enkele jaren in Horst en laatstelijk 2 jaar in Heerlen gewoond en gewerkt te hebben, gaat deze priester naar zijn thuisbisdom, Bisdom Den Bosch, om daar zich in te zetten in het parochiële leven. Het zwaartepunt voor zijn inzet lag in de parochies Moeder Anna en Molenberg, maar natuurlijk zijn ook onze andere parochies hem tegengekomen bij met name liturgische diensten. Zelf koos hij rond zijn vertrek per 1 september er niet voor om mensen uit te nodigen rond het afscheid nemen. Een bijzonderheid is wel dat de Stadsschutterij in hem een geweerdrager verliest. Namens de mensen voor wie hij een hulp was op de weg van geloofsbeleving en liturgische vieringen en voor hen veel betekend heeft, danken we hem hiervoor. Moge het thuiskomen in zijn geboortestreek hem veel geluk in zijn werk schenken.

Namens het federatiebestuur MAMM (Bestuur Moeder Anna en Molenberg) en het pastorale team wensen we hem vanaf deze plek alle goeds in zijn nieuwe opdrachten.

 

In ons secretariaat…

…hebben we als proef een dependance van het boekenhuis van het bisdom. Twitteren met GOD hoort o.a. tot de voorraad. Het boek van de Nederlandse auteur Michel Remery heeft wereldwijd de aandacht getrokken van uitgevers en recensenten. Meer dan tien verschillende vertalingen van het Nederlandse boek zijn inmiddels in voorbereiding. Op 14 april kwam in de Verenigde Staten de Engelse vertaling uit. In Polen is het boek deze maand bekroond met de FENIKS, een prijs voor het beste katholieke boek voor jonge mensen in 2014.

In Twitteren met GOD beantwoordt de katholieke priester Michel Remery 200 vragen van jongeren over het geloof. Hij heeft dat op een begrijpelijke en kernachtige manier willen doen. Bij het boek hoort een gratis smartphone-app.

“Dit hadden we nooit gedacht toen ik in Leiden met een aantal jonge mensen het gesprek aanging over hun geloofsvragen. Ze kwamen met allerlei vragen die je nu terugvindt in het boek: Waarom is er lijden in de wereld? Wat is klonen? Waarom is de preek zo saai? Waarom zou ik in God geloven? Nu blijkt dat dit de vragen zijn die iedereen stelt, overal op de wereld, vooral als mensen op zoek zijn naar wat uitstijgt boven het leven van alledag”, zegt Remery.  “Ook ouderen kunnen er hun plezier nog aan beleven”, zegt deken van Galen...

Het boek is te koop gedurende de reguliere openingstijden welke zijn van 14.00 tot 17.00 uur op dinsdag, donderdag en vrijdag.

 

Ziekenzondag

Op zondag 13 september ontmoeten we weer de mensen die door de Zonnebloem worden bijgehouden en begeleid in onze kerk in de Mis van 11.30 uur. De organisatie heeft weer verlof gekregen om na de missen van dat weekend te collecteren voor hun werkzaamheden in het kader van deze landelijke organisatie, die op veel plaatsen nog actieve medewerkers kennen. De Zonnebloem is een neutrale instelling, welke echter in Limburg graag een beroep doen op de katholieke gemeenschap.

Bij de Zonnebloem draait het om mensen. Ze zetten alles op alles om mensen met een lichamelijke beperking een onvergetelijke tijd te bezorgen. Zodat ook zij volop van het leven kunnen genieten. Daarom denkt de Zonnebloem altijd in oplossingen. En dat geldt ook voor hun tienduizenden vrijwilligers. Samen laten ze elke dag zien dat er véél meer kan dan je denkt!

Landelijk doen 122.000 mensen met een fysieke beperking een beroep doen op de Zonnebloem.

Zoeken