Parochienieuws 19 december 2015 - 30 januari 2016

Overige bijdragen

 

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 januari t/m 27 februari 2016: DONDERDAG 21 JANUARI 2016

 

Nieuwjaar

De meest mooie wensen zijn die welke we zelf waar gaan maken.

Gezegend Nieuwjaar!

 

Opvallend….

….Is de constatering dat veel mensen die de kerk trouw bezoeken het parochieblad niet lijken te lezen, terwijl velen die we niet zo vaak in de kerk treffen, wel blijk ervan geven op de hoogte te zijn van wat gepubliceerd werd. Geeft in ieder geval stof tot nadenken.

 

Klassieke carnavalsmis

Op 10 januari staat het jubileum van de Blauw Sjuut op het programma. Men bestaat 6x11 jaar. Voordat de receptie begint zoekt men onze Pancratius op om de band te onderlijnen welke carnaval heeft vanuit de godsdienstige gebruiken naar de vasten toe. De klassiek opgeluisterde hoogmis van 10.00 uur middels gregoriaanse of meerstemmige zang wijkt dan voor de liederen van Neet Mis. Gastpredikant is Hub Leenen, de vice-voorzitter en bovenal de Moelemeeker van het Gilde.

 

Bezichtiging Kerststal Pancratiuskerk 2015

Op vrijdag 25 december en zaterdag 26 december en zondag 27 december is de kerk tussen 13.00 en 16.00 uur open voor het bezichtigen van de kerststal. Tevens ben u in de gelegenheid om het boek Sint Pancratius in het hart van Heerlen te kopen.

De kerkgidsen

 

H. Missen met kerstmis

In menige parochie komt halverwege december het nieuwe parochieblad uit dat van kerst t/m januari zal lopen. Hier en daar kunnen er veranderingen opgetreden zijn en we willen u alvast op de hoogte brengen van álle vieringen die in onze parochies plaatsvinden. Op deze manier heeft u alle kans om zelf te bezien waar en wanneer u kerst met ons wilt vieren.

 

24 december

25 december

26 december

St. Pancratius

 

10.00 uur

 
 

11.30 uur

11.30 uur

St. Martinus

17.30 uur

10.00 uur

10.00 uur

20.00 uur

   

22.00 uur

   

St. Joseph

18.00 uur

11.15 uur

11.15 uur

St. Elisabeth

19.00 uur

10.00 uur

10.00 uur

Molenberg

18.00 uur

10.00 uur

 

Moeder Anna

19.00 uur

   

21.00 uur

11.30 uur

 
       

In de St. Pancratius kunnen we uit overmacht t/m kerstavond helaas geen vieringen houden; dit in verband met het Glazen Huis van Serious Request. Van 18 t/m 23 december zullen alle ochtendmissen gehouden worden in de Theresiakapel (Putgraaf); voor de zondagse missen van 19 december (zaterdagavond: 18 u. in MoederAnna Bekkerveld, 19 u. in Martinus Welten) en 20 december (10 u. in Martinus Welten, 11.15 u. in Joseph Heerlerbaan, 11.30 u. in Moeder Anna Bekkerveld), verwijzen we graag naar andere parochies zoals bovenstaand vermeld. De vieringen met kinderen en kerstspel zijn in het schema cursief gedrukt; in de St. Martinus is dit geen H. Mis, maar een viering. In de Moeder Anna is dit een H. Mis voor de jongeren en wordt verzorgd door Jeugdkring Chrisko.

 

Diaconie in onze kerk

”Niet iedereen is in staat grootse dingen te doen, maar we kunnen allemaal kleine dingen doen met grote liefde”.  (moeder  Theresa)

De letterlijke betekenis van diaconie is het zich dienstbaar opstellen, hulp bieden aan allen die dit nodig hebben. Eeuwenlang werden de taken van de diaconie gevormd door de zeven werken van barmhartigheid.

De samenleving ondergaat grote veranderingen zowel structureel en organisatorisch en het wordt ook steeds moeilijker voor allerlei organisaties om recht te blijven doen aan eigen missie en visie.

Veel  sociaal maatschappelijke organisaties verdampen door marktwerking en verzakelijking. Er is vergrijzing en ontgroening en er is sprake van een veranderde vraag en inzet van de overheid op het vlak van welzijn en het sociale terrein.

De kerk kan en moet zich afvragen hoe ze een gezonde kerkgemeenschap kan zijn, die midden in de samenleving staat en dus gaat voor de evangelische opdracht. De kerk heeft contact  met mensen in verenigingen en in maatschappelijke organisaties.

Wat betreft Limburg spelen er nog een paar specifieke problemen:

Enorme vergrijzing, dus terugloop uit de kerk. Daarnaast wenst het overheidsbeleid dat er burgerparticipatie gaat plaats vinden, dus de vraag naar een grotere inzet van mensen op persoonlijk en sociaal gebied neemt toe en sinds januari 2015 is er een sprake van en ingrijpende verandering in de wet wmo.

Armoede en sociale uitsluiting. Heerlen staat in de top tien van de steden met de meeste armen, met name één ouder gezinnen.

 

Onze kerk zet zich al in op het vlak van diaconie:

In enkele parochies zetten diakens en kapelaan zich in voor de voedselbank.

In de Andreasparochie is er tijd en aandacht en zorg voor asielzoekers en maatschappelijk zwakken.

Chrisko is met een hele groep vrijwilligers actief, zoals een reis naar Lourdes met gehandicapten.

De Stichting Hoop op Toekomst: vanuit een christelijk perspectief in de lokale  samenleving van Heerlen materiële en immateriële hulp bieden aan mensen, gezinnen en kinderen die in (acute) nood verkeren. Dit waar mogelijk in nauwe samenwerking met sociaal-maatschappelijke en kerkelijke organisaties in de gemeente Heerlen om zo kwetsbare medemensen weerbaarder te maken, zodat zij zelfstandig en binnen het eigen vermogen kunnen participeren in de samenleving.

De Vincentiusvereniging is een lokaal georganiseerde vrijwilligersorganisatie, die met behulp van armoedebestrijding en persoonlijke hulpverlening en vanuit het gedachtegoed van Vincentius, een structurele bijdrage wil leveren aan goed leven voor zwakkeren en kwetsbaren in de samenleving, de vereniging is geworteld in de christelijke traditie.

In het kader van de huidige ontwikkelingen en een terugtredende overheid ontstaat er een grotere behoefte aan ondersteuning, zorg en vangnet. Een noodzaak om de uitdagingen waar we voor staan, lokaal op te pakken. Als mensen worden gestimuleerd, gefaciliteerd en worden uitgenodigd, ontstaat er beweging. Deze beweging is een kwestie van wederzijds vertrouwen en lange adem, daar willen we en spelen we als kerk een belangrijke rol in.

Heeft u een goed idee met betrekking  tot diaconie, of kent u mensen in nood die op dit moment nog niet geholpen worden, of heeft u een vraag met betrekking tot diaconie in onze kerk dan kunt u contact opnemen met Mevr. Krasznai, zij is verantwoordelijk voor diaconie in het federatiebestuur. Dit kan via mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">  

Pancratiuskerk in teken van Heilig Jaar

Op verzoek van het bisdom zijn we “biechtkerk” geworden zodat mensen het sacrament van Gods erbarmen ontvangen. Het bisdom weet dat we elke zaterdag tussen 14.00 – 15.00 daarvoor gelegenheid bieden. Bedoeling is om dat nog meer te accentueren. Om een eerste aanzet te geven breiden we de biechtgelegenheid uit op elke derde donderdag van de maand. De kerk gaat dan open van 19.30 - 21.30 uur (al eerder vermeld) om ruimte te bieden voor gebed, kaarsje aansteken, bezinning, terwijl er zang is en muziek m.m.v. de Stichting Singsting (zingenleerjewel.nl).

De eerste keer zal dit zijn op 21 januari. In het volgende parochieblad zullen we ook een programma bekend maken met een aanbod van extra boetevieringen met medewerking van een van de “missionarissen van barmhartigheid” die op Aswoensdag in Rome van Paus Franciscus de zending  ertoe ontvangen.

 

Actie kerkbalans in januari in de Pancratius

Elk jaar in de eerste kalendermaand vragen kerken om aandacht voor hun behoud. We doen dat niet met een oproep in dit blad omdat we u daar een eigen bezoekje voor brengen via de brievenbus.

 

De volgende deugden avond (en correctie datum)

Na de aftrap door de deken op 8 december kunt u met kapelaan Blom bij deze bijzondere waarden in het leven stilstaan op 5 januari. Waar? Moeder Anna kapel (kerk Bekkerveld) van 20.00- 21.00 uur.

 

Vrienden begraafplaats Akerstraat hopen op duizenden lichtjes

Voor de 7e maal wordt op 23 december aanstaande de jaarlijkse kaarsjesavond op de historische begraafplaats aan de Akerstraat te hartje Heerlen gehouden. Kaarsjes, lege jampotjes (met een waxinelichtjes erin), lantaarns… het mag allemaal geplaatst worden tijdens de jaarlijkse kaarsjesavond op de historische begraafplaats aan de Akerstraat. De vrienden van de begraafplaats hebben, als initiatiefnemers, de organisatie in handen en verzorgen het programma dat om 17 uur start en tegen 20 uur eindigt.

Er worden niet alleen veel kaarsjes geplaatst. Dit jaar hoopt de organisatie op extra veel steun van omwonenden, bedrijven en instellingen. Kom en doe mee! Proef de sfeer tijdens deze indrukwekkende avond. Plaats een kaarsje (of meer) neem een lantaarntje van huis mee of spaar lege glazenpotjes en vul deze ter plekke met een waxinelichtje.

Voorafgaand aan de jaarlijkse kaarsjesavond wordt, deelname gratis, een rondleiding over de historische begraafplaats gegeven. Gepensioneerd begraafplaatsbeheerder Rene Gulikers en Heerlen kenner Jan Teunissen nemen deze rondleiding voor hun rekening en delen daarbij vele wetenswaardigheden en anekdotes van deze fraaie begraafplaats met u. De rondleidingen starten om 14 uur en eindigen rond 16 uur. Dat is ruim op tijd om sfeer te proeven van de jaarlijkse kaarsjesavond.

Tegen 19 uur vindt vervolgens, bij de hoofdingang aan de Akerstraat, het jaarlijkse Kerstconcert van Big Band Bernadette plaats. Met dit Kerstconcert komt de kaarsjesavond tot een sfeervol hoogtepunt.

Toegang gratis.

 

Kerst - zwanger worden!

Om meteen met de deur in huis te vallen begin ik met een vraag: 'waar zitten wij vol van?' Iemand die dit leest en net gegeten heeft, kan makkelijk antwoord geven. Misschien zijn we met onze gedachtes al bij het kerstdiner. Of onze gedachtes gaan uit naar, uiteraard, het echte antwoord van deze vraag. Iemand die een enorme Roda fan is zal er, bij wijze van, uren enthousiast over kunnen vertellen! Natuurlijk, wanneer je een passie hebt; dan zit je daar vol van!

Toen u de titel van dit stukje las, dacht u misschien: 'wat moet ik daar nu mee?' Laat ik toch even met u naar Maria kijken; degene die een grote rol speelt met kerstmis. Toen zij van de engel Gabriël vernam dat ze zwanger zou worden, kreeg ze te horen: 'vol van genade'. Waar zat Maria vol van? Van genade! Door haar vertrouwen als een nederige dienstmaagd stond ze open voor Gods genade, voor Gods nabijheid! Die Blijde Boodschap kon ze onmogelijk voor haar zelf houden. Met spoed en enthousiasme gaat ze naar haar nicht Elisabeth die reeds zwanger was van Johannes de Doper. Wat doet Johannes? Zodra Maria verscheen, sprong hij op in de schoot van Elisabeth!

Ik durf het toch te zeggen: 'laten we zwanger zijn!' Met andere woorden, laten we vol zijn van Jezus die wij met ons meedragen op weg naar andere mensen. Door een opbouwend woord, een luisterend oor en een concrete daad van naastenliefde laten we Jezus geboren worden. Ik hoop van harte dat wij die Blijde Boodschap van Gods nabijheid mogen brengen zodat mensen, net zoals Johannes, opspringen van blijdschap!

Een heel gezegend kerstfeest!

Kapelaan Rick Blom.

 

Voettocht Landgraaf-Wittem

Op zaterdag 2 januari 2016 zal de 32ste Voettocht naar Wittem gehouden worden. Meer informatie vindt u op: http://parochies-schaesberg.nl of telefonisch Guido Vreuls, 045-5320794, 06-46286156 of Jo Peusens, 045-5312712, 06-53370674, Sjef Drabbe, 045-5332840, 06-10743503.

 

Zoeken