Parochienieuws 27 februari - 26 maart 2016

 

Vasten betekent juist loslaten

De veertigdagentijd kent traditioneel gezien 3 pijlers: vasten, gebed en naastenliefde. Die laatste twee hebben alles te maken met ‘contact’: contact met God en contact met onze medemensen. Het eerste woord ‘vasten’ heeft eigenlijk te maken met ‘minder contact met jezelf’. Vasten betekent juist loslaten, datgene waar je aan vast zit. En als we kunnen loslaten, dan zijn we ook meer gericht in ons contact met God en met andere mensen. In gesprek met een ander moeten we de tijd loslaten, tijd vrij maken; we moeten ons eigen verhaal een beetje loslaten en openstaan voor het verhaal van de ander. Loslaten betekent ruimte maken zodat de ander zich bij jou thuis voelt. In gebed kunnen we van alles ‘naar boven sturen’, onze wensen, onze gebeden, onze zorgen. Dat is goed, maar gebed is ook jezelf loslaten en toevertrouwen in Gods hand door te zeggen: ‘hier ben ik, U weet wat leeft in mij, ben mij nabij.’

Jezus zelf heeft op een onvoorstelbaar grootse manier laten zien wat vasten inhoudt. Door alles los te laten, zelfs zijn eigen wil (niet mijn wil, maar uw wil geschiede bad Hij tot zijn Vader vlak voor zijn lijden) en zelfs zijn eigen leven, kwam Hij vast te zitten aan het kruis. Dankzij de kruisdood van Jezus zijn de twee balken (verticaal ‘God en mensen’ en horizontaal ‘tussen mensen’). Jezus laat Gods ultieme liefde zien en die liefde verbindt ons met God én met onze medemensen.

Laten we gaan vasten! Het is een innerlijke houding die zich kan en mag uiten in concrete matiging van spijs en drank en in alle zaken die we (te) graag doen. Uiteindelijk heeft het te maken met het verplaatsen van de aandacht van onszelf, naar God en de medemensen. Door los te laten komen we ‘vaster’ te zitten aan elkaar én God door de ‘vasthoudende’ band van de liefde.

Kapelaan Rick Blom

 

Nieuwe deken!

Op zondag 10 januari maakten we u bekend dat onze pastoor als deken van Heerlen zijn werkzaamheden, na ruim 30 jaar deken zijn waarvan 22 jaar in Heerlen, gaat beëindigen. Zijn afscheid van de parochies waarvan hij pastoor is en van het dekenaat zal zijn, zondag 28 februari in de mis van 11.30 in de Pancratiuskerk.

In het weekend van 20 en 21 februari is bekend gemaakt dat pastoor Hans Bouman van Gennep hem gaat opvolgen. Deze is bekend met de streek doordat hij vele jaren verdienstelijk werkzaam was in de parochies Nieuwenhagerheide en H. Familie te Landgraaf en jaren lang met de vertrekkende deken samenwerkte in dekenaatsverband. De nieuwe deken is geboortig uit 1967 en werd priester gewijd in 1992. Zijn installatie zal op een nog te bepalen tijdstip worden bekend gemaakt.

 

Overzicht vieringen Goede Week en Pasen

Ook al komt er (in de meeste parochies) nog een nieuw parochieblad uit voor Pasen; toch alvast een overzicht van de vieringen in de Goede Week en met Pasen. Natuurlijk zult u zich het meest thuis voelen in de eigen parochiekerk. Maar er zijn ook vieringen bij die niet in alle kerken gevierd worden. U bent meer dan van harte welkom om deze bij te wonen; op die manier steunen we ook die plaatselijke parochiegemeenschap en leren we elkaar. Eén Kerk, samen sterk!

 

Pancr.

Mart.

Jos.

Elisab.

M.berg

M. Anna

Witte Do.

19.00

19.00

 

19.00

19.00

 

Goede Vr.

15.00

15.00

15.00

 

15.00

15.00

 

17.00

   

19.00

   
 

19.00

 

19.00

   

19.00

Paaswake

21.00

19.00

20.30

 

20.30

20.30

1e Paasdag

10.00

10.00

 

10.00

10.00

 
 

11.30

 

11.15

   

11.30

2e Paasdag

 

10.00

 

10.00

   
 

11.30

 

11.15

     

Om met Goede Vrijdag een onderscheid te maken: vetgedrukte tijden staan voor de kruiswegen. De andere tijden betreffen de vieringen van Kruisverering. Specifieke informatie voor de afzonderlijke vieringen kunt u altijd navragen bij het parochiekantoor of lezen in het (volgend) parochieblad.

Hulp in de pastoraat

Met dankbaarheid mogen we vermelden dat pater Bert Koppen, verbonden aan de Geestelijke Familie Het Werk, vanaf maart komt helpen in de parochies. We zijn blij met deze extra kracht, zeker nu we de tijd zullen moeten overbruggen voordat de nieuwe deken aanwezig zal zijn. We willen hem van harte welkom heten!

 

Zoeken