Parochienieuws 2 juli - 30 juli 2016

Mensen terug de kerk in?

Op de eerste plaats wil ik alle studenten feliciteren met het behalen van hun diploma! Ik wil iedereen die vakantie krijgt en diegenen die op vakantie gaan een mooie tijd toewensen! En ten slotte wil ik alle vrijwilligers en betrokken mensen binnen parochie en wijk bedanken voor alle inzet voor elkaar!

Ondanks het feit dat kerken steeds leger worden ben ik toch heel hoopvol! Er zijn genoeg mooie gebeurtenissen om ons heen die het leven met elkaar de moeite waard maken. We moeten kijken naar de lichtpuntjes en de kansen aangrijpen die zich voordoen en onze zegeningen tellen. Ik heb het net al even genoemd: 'de kerken worden steeds leger.' Wanneer ik met parochianen praat, maar ook met collega's, wordt regelmatig dé hamvraag gesteld: 'hoe krijgen we de mensen weer in de kerk?' Nu komt mijn persoonlijk mening: ik raak er steeds meer van overtuigd dat dit niet de eerste vraag is die we moeten stellen!

Even een vergelijking uit de H. Schrift van Jezus: 'als een schaap verloren is geraakt, zal de goede herder dan niet de 99 andere schapen in de steek laten en dat éne schaap gaan zoeken? Er zal meer vreugde in de hemel zijn om de bekering van één zondaar, dan om 99 die geen rechtvaardiging nodig hebben.' Vóór de jaren 60 zaten de kerken allemaal vol; toen kwam de 'roerige tijd' en massaal verliet men de kerken. En ik ben ervan overtuigd dat er teveel factoren meespeelden om dit alleen maar aan de 'verloren schaapjes' te verwijten!!

Waar het mij om gaat, denkend vanuit de vergelijking van Jezus: zullen we niet eerder naar de mensen toe moeten gaan, in plaats van te proberen de mensen naar ons te krijgen? De goede herder moet de kerk uit om zijn schapen gaan zoeken! De goede herders, dat zijn uiteraard de kerkelijke bedienaren. Maar het is ook een taak voor ons allemaal! Zoek de mensen op, sta náást de mensen en trek samen op. We hebben in enkele parochies in de afgelopen maanden een processie gehouden. Het wordt tijd dat we het geloof niet alleen maar in de kerkgebouwen moeten blijven vieren, maar op straat brengen bij de mensen! Er ontstaan kansen waar wij zegening brengen!

Vriendelijke groeten, kapelaan Blom.

Zoeken