Parochienieuws 1 oktober - 29 oktober 2016

 

Bezoek zieken in het ziekenhuis

Helaas krijgen we van het ziekenhuis geen namen meer door van opgenomen parochianen. Toch vind ik het als deken mijn kerntaak om er samen met het team allereerst voor de zieken te zijn. Uit ervaring weet ik ook dat velen een klein bezoekje in het ziekenhuis enorm op prijs stellen, ongeacht hun kerkbetrokkenheid. In dit “jaar van barmhartigheid” mag de aandacht voor de zieke medemens zelfs nog even extra benadrukt worden als één van de werken van barmhartigheid.

Weet u dus dat u zelf of een naaste wordt opgenomen, laat het me even weten als een bezoekje gewaardeerd zal worden. Het hoeft echt geen levensbedreigende situatie te zijn. Het kan ook zijn voor een knie- of heupoperatie, waarin je juist weer onderweg gaat naar een nieuwe toekomst. Ook liep ik in vorige parochies af en toe eens langs op de dialyseafdeling bij een parochiaan, die daar drie keer per week meerdere uren doorbracht. En inderdaad: ook ben ik graag aanwezig bij zieken, voor wie het leven kwetsbaar wordt. Tot een tijd geleden vroeg het ziekenhuis, volledig conform de regels van de privacy wetgeving, bij de opname of het aan de parochie mocht worden doorgegeven; als ik dan bij de balie kwam, werd ter plekke een uitdraai uit het systeem gemaakt. Helaas is dat niet meer…

Nogmaals, stelt u of uw dierbare een bezoekje op prijs: laat het even weten, we willen er zijn voor u!

Deken Bouman

 

Lourdestriduum

Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan het Lourdestriduum dat gehouden wordt in de kerk van de Molenberg van woensdag 5 t/m 7 oktober. Telkens zal om 19.00 uur een plechtige mis plaatsvinden met een gastpriester en een koor.

Voorafgaand aan de mis wordt om 18.30 uur het Allerheiligste uitgesteld en de rozenkrans gebeden. Centraal staat uiteraard Maria en Lourdes. Als slotlied wordt het 'Te Lourdes op de bergen' gezongen; een ieder zal een kaarsje krijgen en bij gedempte lichten geeft dit een bijzondere sfeer. Ook kunt u bij binnenkomst een intentie opschrijven; dezen worden dan aan het eind van de mis, op bijzondere voorspraak van O.L. Vrouw van Lourdes, voorgedragen en aan God opgedragen. Plaatselijke tradities willen we niet verloren laten gaan.

We hopen dan ook dat er voldoende belangstelling mag zijn vanuit andere parochies! Samen vormen we de Kerk.

Zoeken