Parochienieuws 29 oktober - 26 november 2016

 

Levenseinde: wat is echte barmhartigheid?

We sluiten het Jaar van Barmhartigheid af met een samenzijn in de Pancratiuskerk, waarover verderop meer. “Barmhartigheid” is een belangrijk thema, iedereen is er natuurlijk voor. De één streeft er vooral naar om barmhartig te zijn voor anderen, een ander hoopt vooral op de barmhartigheid van de ander voor hem/haar, waarbij de ander zowel met een hoofdletter als met een gewone a geschreven kan worden: de ander als medemens of de Ander als God, die een barmhartige Vader is.

De recente discussie over het Levenseinde laat zien, hoe complex het thema is. Het lijkt barmhartig te zijn om een wet te maken om de wens van een medemens tot een levenseinde bij een voltooid leven mogelijk te maken, maar is dat ook echt zo? Of is het niet eerder barmhartig om de vraag te stellen: hoe kan het zo dat onze maatschappij zo geworden is, dat mensen hun leven als voltooid zien, terwijl er morgen weer een nieuwe dag kan komen?

Eén van mijn uitspraken bij huwelijksmissen is: “ik hoop dat dit niet de mooiste dag van jullie leven is”. Ik laat dan even een stilte vallen; vaker zie ik dan verwarde blikken. Maar dan vervolg ik: “ok, misschien de mooiste dag tot nu toe, maar ik hoop niet dat dit de mooiste dag zal blijven, want daar zijn jullie nog veel te jong voor”.

Laten we ons voornemen, aan het eind van dit jaar van barmhartigheid, om ons af te vragen: voor wie zou ik eens een extra groot hart kunnen hebben: bijvoorbeeld door iemand te ondersteunen, die het moeilijk heeft; door het gesprek aan te gaan waar een relatie vastgelopen is; door aandacht te geven aan iemand, voor wie het leven voltooid lijkt, of op welke manier dan ook. Laten we met het jaar niet de barmhartigheid zelf afsluiten, maar met vernieuwde inspiratie de toekomst tegemoet gaan!

Deken Bouman

 

Dank voor alle wensen en bezoeken

Graag wil ik iedereen danken die inging op de uitnodiging voor het Open Huis bij gelegenheid van mijn verjaardag. Ook iedereen die even belde, een kaartje of een berichtje stuurde of op straat de hand uitstak of een proficiat toeriep: hartelijk dank!

Deken Bouman

 

Vormelingendag

Alle vormelingen van het dekenaat Heerlen zijn uitgenodigd deel te nemen aan de vormelingendag die gehouden wordt in De Joffer in Voerendaal op zaterdag 19 november. Er belooft een leuke spellenavond met als afsluiting een korte viering in de kerk van Kunrade.

 

Pancratius-Financieel overzicht over het jaar 2014-2015

Inkomsten (afgerond op € 100)

2015 (€)

2014 (€)

Kerkbijdragen

42.700

51.700

Collectes

26.700

37.000

Kaarsengeld/offerblok

14.800

17.900

HH Missen (incl. uitvaarten en huwelijken)

21.800

27.100

Rente

1.200

1.500

Incidentele inkomsten / giften

14.200

30.800

Exploitatie tekort

40.000

25.500

Totalen

161.400

191.500

 

Uitgaven (afgerond op € 100)

2015 (€)

2014 (€)

Kosten gebouwen (incl. onderhoud, energie­kosten, verzekeringen en gemeentelijke belastingen)

40.700

54.100

Kosten eredienst, pastorale activiteiten en beheers­kosten (liturgische benodigdheden, koren, kerkversiering, gewaden, parochieblad, telefoon, administratie, vergaderingen en abonnementen)

37.700

38.100

Verplichte en vrijwillige bijdragen (afdrachten Bisdom en dekenaat)

17.600

26.600

Salarissen, pensioenpremie en sociale lasten (bedienaren en overige medewerkers)

65.400

72.700

Totalen

161.400

191.500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting en achtergronden financieel overzicht

Volgens het Algemeen Reglement voor het bestuur van een parochie is een bestuur verplicht jaarlijks rekening en verantwoording af te leggen aan de parochianen. Tegenwoordig wordt dit ook door de Belastingdienst gevraagd vanwege de ANBI-status.

In bovenstaande cijfers is duidelijk te zien dat de Pancratiusparochie financieel in zwaar weer verkeert. Veel mensen denken dat de parochie door het bisdom wordt betaald, maar het is precies andersom: van alle gewone inkomsten moeten wij een deel afdragen aan het bisdom. De grootste zorg zit in de teruglopende inkomsten en de stijgende uitgaven.

Ook is er een groot misverstand dat de kerk rijk is en veel bezittingen heeft. Dit is bij de Pancratius niet het geval. De enige panden die de parochie nog bezit zijn de kerk en de pastorie, er zijn geen andere huizen of landerijen. Naast een kleine belegging van ong. € 30.000,- staat er een € 110.000,- op spaarrekeningen. Dat lijkt veel, maar is het niet. Want er is subsidie van de Rijksdienst Cultureel Erfgoed ontvangen, maar dat moet uitgegeven worden aan specifiek onderhoudswerk van de kerk; er staat een bedrag apart om problemen met de kerkverwarming op te lossen; rekeningen van het bisdom van de afgelopen jaren zijn blijven liggen en inmiddels opgelopen tot € 95.000,-. We hebben dus meer verplichtingen dan we geld hebben.

De afgelopen periode is het bestuur druk met deze kwestie aan de slag geweest. Er is gekeken naar de verdeling van de kosten van deken Bouman en kapelaan Blom over de vijf parochies, waar zij werkzaam zijn; aan het bisdom is aangegeven dat er geen geld is om de vacature van kapelaan Zuidinga in te vullen; er worden zo weinig mogelijk vervangers gevraagd, ook als dit betekent dat de priesters soms tot vier Missen per dag moeten doen, naast alle andere werkzaamheden. Per maart lopen contracten af en verhuist het parochiekantoor naar de pastorie, de stofkam is door alle uitgaven gegaan, bij de komst van de nieuwe deken is de pastorie door vrijwilligers opgeknapt, maar op zijn verzoek is b.v. afgezien van een nieuwe keuken; op de pastorie is geen fulltime hulp meer, maar een parttime kracht. Daarmee hopen we het tekort terug te dringen, maar de eerste prognoses laten zien dat in 2016 niet zal lukken.

Daarom doen wij als bestuur een dringend beroep op iedereen die parochiaan is of zich op welke manier dan ook verbonden weet met de Pancratiuskerk, centrum van geloven en beeldbepalend monument in Heerlen. Wij roepen iedereen om op de schouders eronder te zetten. Het is dankzij de inzet van vele betrokken vrijwilligers dat we zo’n mooie parochie hebben. Maar helemaal zonder geld lukt ook niet: waar kunnen we nog verder bezuinigen, zonder teveel concessies te doen aan de inhoud van onze activiteiten? Hoe kunnen we inkomsten versterken? Daarom aan ieder de vraag om eens kritisch te kijken naar het bedrag dat op de collecteschaal gelegd wordt en naar de kerkbijdrage: dat zijn de belangrijkste inkomstenbronnen van waaruit alles gebeuren moet.

We hebben een geloofsgemeenschap en een kerkgebouw om trots op te zijn, laten we samen met de nieuwe deken bouwen aan de toekomst!

Lokatiebestuur parochie St. Pancratius.

Zoeken