Parochienieuws 26 november - 12 december 2016

 

Advent: nieuw begin

Wanneer de herfst ons omgeeft en de dagen killer en natter worden, kan je een vreemd gevoel bekruipen. Wordt het alleen maar minder? Wordt het alleen maar donkerder?

Dan komt er weer een lichtpuntje van hoop: de eerste kaars van de Adventskrans wordt ontstoken. Een nieuw begin! Hoe gaan we daarmee om? Door ervaringen van het leven kun je cynisch geworden zijn en negatief reageren: het heeft toch allemaal geen zin; het is niets en het wordt ook niets; wat maakt het ook allemaal uit. Wie zo reageert, blaast met deze gedachten als het ware het kaarsje weer uit.

Het kan ook anders. Bij de intocht van Sinterklaas trof ik ouders met een kind, dat eigenlijk niet mee had willen komen. Zwarte Piet kwam dichterbij en gaf de moeder een hand vol pepernoten. Het kind straalde van oor tot oor, werd blij om zoiets kleins en eenvoudigs, pakte een pepernoot om op te eten, en: één als reserve. De eerste pepernoot riep om een tweede. Zo roept de eerste kaars om de tweede kaars, zodat wij hopelijk gaan stralen als het gezicht van dit kind. Wij zijn degenen die als het ware ontstoken moeten worden, in vuur en vlam moeten komen om het positieve uit te laten stralen.

Ik wens alle kinderen een hele mooie sinterklaastijd en ons allemaal een hele mooie Advent, onderweg naar Kerstmis!

Deken Bouman

 

15 december 19.00: samenzang Kerstliederen

Om alvast in Kerstsferen te komen organiseert de Raad van Kerken Parkstad op donderdag 15 december een samenzang van Kerstliederen in de Pancratiuskerk, met medewerking van Jo Louppen. Iedereen is daarbij van harte welkom!

 

Vooruitblik Kerstmis

Het volgende parochieblad zal ingaan op de vieringen van en rond Kerstmis. Om nu alvast te noteren:

Zondag 18 december 14.30 uur: Concert Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius onderweg naar Kerstmis. Te gast bij dit concert is het Limburgs Trombone Ensemble o.l.v. Sandor Hendriks. Meer informatie hierover vindt u verder in dit parochienieuws

Kerstavond 24 december zijn de HH. Missen om 19.00 uur (mmv Chrisko) en om 21.00 uur (mmv ons gemengd Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia)

 

Een dierbare ziek, thuis of in het ziekenhuis?

We krijgen geen gegevens meer door: als u de deken informeert, komt hij graag even langs

 

Samen de schouders onder de financiën

De parochie is van ons allemaal en onze gezamenlijke zorg. Velen schrokken van het overzicht in de vorige editie. Samen zetten we de schouders eronder, ook in deze zin met de nieuwe deken: advent!

Steunt u de kerkbijdrage al? De kerkbijdrage (vroeger: gezinsbijdrage) is als het ware een vrijwillige contributie, waarmee u het functioneren en voortbestaan van de dekenale parochie mogelijk maakt. U kunt de bijdrage overmaken op ING banknummer NL12 INGB 0001 0408 08 t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius onder vermelding van uw adres. Wilt u meer informatie over andere vormen van betaling, bijvoorbeeld middels een volledig aftrekbare schenking voor vijf jaar, dan kunt u contact opnemen met Irene Boon via parochiesecretariaat op dinsdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur, tel.: 5712177.

Voor een gift of een schenking (ook zeer welkom!) vragen wij u een ander bankrekeningnummer te gebruiken: RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80 t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

Wij danken iedereen hartelijk die ondersteunt doet of gaat ondersteunen. Samen vooruit!

 

Koninklijk Heerlens Mannenkoor St.-Pancratius

Onlangs stelden we onze kerk volgens goed gebruik ter beschikking voor een zeer geslaagd concert van KHM St.-Pancratius. We doen dit met gesloten beurzen om elkaar te helpen; als “tegensprestatie” luistert het koor voor en na een H. Mis op in de Pancratiuskerk. Dit zal weer gebeuren op zondag 11 december om 10 uur.

 

Kerststal

Als parochie zijn we zeer dankbaar voor de vrijwilligers die, vaak ongezien, belangeloos de handen uit de mouwen steken. Zo is er ook een groep druk in de weer met de altijd bijzondere kerststal van onze kerk. Wij danken hen die altijd klaar staan én de heren van KHM St.-Pancratius die bereid gevonden zijn een helpende hand te bieden!

Zoeken