Parochienieuws 28 april - 26 mei 2018

Viering 12,5 jaar Jeugdkring Chrisko

12,5 jaar geleden werd steeds duidelijker, dat de Jeugdkring Chrisko geen eendagsvlieg was. De groep, ontstaan uit jonge gezinnen, sloeg vanuit de thuisbasis Pancratius steeds verder de vleugels uit, daarbij ondersteund door de medeoprichter deken van Galen. Velen kennen Chrisko vooral als een koor, maar het is meer: Chrisko is een groep van mensen die met elkaar het geloof delen, vieren en uitdragen in het concrete leven van elke dag. Om een volgende stap in de groei te zetten, passeerde 12,5 jaar geleden de oprichtingsacte bij de notaris, waardoor de groep het juridisch kader van een stichting kreeg. Binnen dit kader zijn verschillende zanggroepen en bijeenkomstgroepen. Ook is er b.v. een zomerkamp, steken de leden de handen uit de mouwen in bv. de stichting HOT, de Vincentiusvereniging, de stichting Patiëns, de Nepal-actie en (zie verderop) ondersteuning in een Lourdes-bedevaart. In de Pancratiusparochie nemen leden ook veel taken op zich, zoals het misdienen en de kinderwoorddienstgroep. Zie ook op www.jeugdkringchrisko.nl.

Aan dit jubileum wil de groep bescheiden aandacht geven door een interne dag van samenzijn; met ons samen willen ze de dank tot uitdrukking brengen in de Eucharistieviering van zondag 29 april om 11:30 uur in de Pancratiuskerk, waarbij de hulpbisschop Mgr. de Jong hoofdcelebrant zal zijn.

Wij wensen deze groep van harte proficiat en heel veel zegen over de komende periode. Van harte welkom om deze Eucharistie met hen mee te vieren en vooral: om hen te dragen in uw gebed!

Deken Bouman

 

Nieuwe CD Jeugdkring Chrisko

Bij het 12,5 jarig jubileum van Chrisko op 29 april, zal ook hun nieuwe CD “Geestkracht” worden gepresenteerd. Het eerste exemplaar zal worden aangeboden aan Mgr. de Jong. Na afloop van de Mis wordt de CD te koop aangeboden t.b.v. de activiteiten van Chrisko, de prijs is € 10,- per exemplaar.

 

Dodenherdenking 4 mei

Op 4 mei is van 17.45-18.15 uur een oecumenische gebedsdienst in de Pancratiuskerk bij gelegendheid van Dodenherdenking. In deze viering zal ds. Bloemert voorgaan.

LET OP: Deze viering is vroeger dan andere jaren, omdat het samenzijn in het gemeentehuis al om 18.30 uur begint.

 

Bereikbaarheid 12 mei

Op zaterdag 12 mei is de Nationale Veiligheidsdag in Heerlen Centrum. Dit betekent dat de kerk bij de extra ochtendmis van 10 uur ter van Pancratius en bij de avondmis de kerk niet met de auto bereikbaar zal zijn.

 

Za 12 mei: geen Mis Theresiakapel, maar in de Pancratiuskerk

Bij gelegenheid van het feest van St. Pancratius zal op zaterdag 12 mei de Mis niet in de Theresiakapel zijn, maar in de Pancratiuskerk. Welkom!

 

Nieuwe uitdaging voor broeder Frederik

Al 17 jaar is broeder Frederik het vaste gezicht in de Pancratiuskerk. Daarom kwam bij velen het bericht ook als een schok: eerst aan de deken, daarna aan het lokatiebestuur en vervolgens aan de diverse groepen waar hij mee samenwerkt, kondigde hij aan dat hij om verschillende redenen de keuze heeft gemaakt, om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij respecteren deze keuze natuurlijk, maar het zal voor zeer velen een groot gemis zijn. Hij is niet alleen koster in de Pancratiuskerk, maar ook onderhoudsman, manusje van alles, luisterend oor; hij staat klaar voor iedereen die een beroep op hem doet.

Het spreekt vanzelf, dat we nog nader bij het moment van afscheid stil zullen staan. De broeder heeft zelf aangegeven zijn werkzaamheden medio juli te willen beëindigen, omdat dit een relatief rustige periode in de parochie is. Het zal nog een hele uitdaging worden om mensen te vinden, die delen van zijn brede takenpakket over kunnen nemen. Daarbij vragen we ieders medewerking!

Wij danken hem nu al voor zijn jarenlange inzet en wensen hem veel zegen op zijn verdere levenspad.

Deken Bouman

Zoeken