Parochienieuws 26 mei - 30 juni 2018

Pinksteren, feest van begeestering

Pinksteren- waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze enthousiast het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde spreken in hun eigen taal.

Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter ons ligt, beleefd? Hebben we ons laten raken? Het is nog niet te laat, de heilige Geest werkt altijd. Nee, God lost niet al onze problemen voor ons op: wel vergroot Hij het geluk, dat we al hebben, en steunt Hij ons waar we kracht nodig hebben.

Het geloof wordt op 2 manieren verkondigd: door wat we zeggen en wat we doen. Durven we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we in God geloven? En laten we dat dan ook blijken door de dingen die we doen, of juist laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus dat zei, licht van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die smaakmakers zijn en in een steeds oppervlakkige maatschappij verdieping weten te brengen. 

Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof stralen!

Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen: Zalig Pinksteren!

Deken Bouman

 

Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni

Het gaat allemaal sneller dan verwacht, omdat de nieuwe werkgever van onze koster hem heeft gevraagd al per 1 mei te beginnen. Daarom heeft hij nu een dubbele baan: op weekdagen voor de nieuwe werkgever, in het weekend voor de parochie. Zo hebben we in goed overleg kunnen borgen dat er een warme overdracht is naar de vrijwilligers en dat de processies van Heerlen-Centrum en Welten nog mede door hem georganiseerd kunnen worden.

Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat broeder Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal kosteren in de Pancratius. Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste werkdag stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet bekend. In elk geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de gelegenheid zijn om de dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking te brengen. Nadere details zullen in de kerk bekend worden gemaakt.

 

Misintenties

Zaterdag 26 mei

H. Filippus Neri, priester

Theresiakapel

10.00 uur Henk Logister

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Overl. v.d. fam Eurlings-Vrösch en Viehoff; Ouders Constant Jongen en Mien Jongen-Dahmen

 

Zondag 27 mei

H. Drie-Eenheid

1e Lezing: Deut. 4, 32-34+39-40

Evangelie: Mt. 28, 16-20 (B)

Preek: Kapelaan Blom

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff; Riet Rutten; Grootouders Massaro-Sanavro, Luciano Massoro en Betsy Massaro-van Bergen; Remo Massaro en Gemma Massaro (jrd.)

 

11.30 uur Kerkkoor Schandelen

Nico Habets; Ouders Kohl, van de kinderen; Jan van Dijk; Pim Vossen

 

Maandag 28 mei

Maandag in week 8

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 29 mei

Dinsdag in week 8

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 30 mei

Woensdag in week 8

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 31 mei

Bezoek v.d. H. Maagd aan Elisabet

09.00 uur H. Mis 

 

Vrijdag 1 juni

H. Justinus, martelaar

09.00 uur

Echtp. Janssen-Cremers; Jo en Betie Lousberg-Hanneman, zoon Wim en overl. v.d. fam. Lousberg en Hanneman

 

Zaterdag 2 juni

Zaterdag in week 8

Theresiakapel

10.00 uur Wies Pieters; B. Peters; Uit dankbaarheid b.g.v. een 8x11-jarige verjaardag

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 3 juni

Sacramentszondag met aansluitend processie

1e Lezing: Ex. 24, 3-8

Evangelie: Mc. 14, 12-16+22-26 (B)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Gregoriaanse samenzang

Mia Vijgen-Daemen en Aloys Vijgen (jrd.); Alfons Graff; Ernest Lempers; Jacques Notermans; Jan van Dijk; Pim Vossen; Ed Flint

 

11.30 uur H. Mis Vervalt!!

 

Maandag 4 juni

Maandag in week 9

09.00 uur

Toke Berben-Faijaars

 

Dinsdag 5 juni

HH. Bonifatius

09.00 uur

Jan van Dijk

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 6 juni

Woensdag in week 9

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 7 juni

Donderdag in week 9

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 8 juni

H. Hart van Jezus

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 9 juni

Onbevlekt Hart van Maria

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Sjef Quaedvlieg (zesw.d.)

 

Zondag 10 juni

Tiende Zondag door jaar

1e Lezing: Gen. 3, 9-15

Evangelie: Mc. 3, 20-35 (B)

Preek: Prof. Rohling

 

10.00 uur Soliste Maaike Hupperetz/Greg. Samenzang

Peter Hupperetz (1ste jrd.); Alfons Graff

 

11.30 uur Les Rossignols

Nico Habets; Jan van Dijk

 

Maandag 11 juni

H. Barnabas, apostel

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 12 juni

Dinsdag in week 10

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 13 juni

H. Antonius van Padua

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 14 juni

H. Lidwina, maagd

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 15 juni

Vrijdag in week 10

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 16 juni

Zaterdag in week 10

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Harry Brosky

 

Zondag 17 juni

Elfde Zondag door het jaar

1e Lezing: Ez. 17, 22-24

Evangelie: Mc. 4, 26-34 (B)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Coro Incanto

Ouders Horbach-Boreas en overl. kinderen (jrd.); Alfons Graff; Wiel Leenders

 

11.30 uur Amica

Helma Janssen-Koenen (zesw.d.); Jan van Dijk

 

Maandag 18 juni

Maandag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 19 juni

Dinsdag in week 11

09.00 uur

Uit dankbaarheid

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 20 juni

Woensdag in week 11

09.00 uur H. Mis

 

Donderdag 21 juni

H. Aloïsius Gonzaga

09.00 uur

Jan van Dijk

 

Vrijdag 22 juni

H. Hart van Jezus

09.00 uur H. Mis

 

Zaterdag 23 juni

Zaterdag in week 11

Theresiakapel

10.00 uur Frans Cremers; Theu Giesberts

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Deken Bouman

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

H. Mis

 

Zondag 24 juni

Geboorte van H. Johannes de Doper

1e Lezing: Jes. 49, 1-6

Evangelie: Lc. 1, 57-66+80 (B)

Preek: Deken Bouman

 

10.00 uur Schola Cantorum

Alfons Graff

 

11.30 uur Kerkkoor Schandelen

Ouders Kohl, van de kinderen; Jan van Dijk

 

Maandag 25 juni

Maandag in week 12

09.00 uur H. Mis

 

Dinsdag 26 juni

Dinsdag in week 12

09.00 uur H. Mis

 

09.30-10.30 uur Aanbidding

 

Woensdag 27 juni

Woensdag in week 12

09.00 uur

Wiel Leenders

 

Donderdag 28 juni

H. Ireneüs

09.00 uur H. Mis

 

Vrijdag 29 juni

HH. Petrus en Paulus

09.00 uur

Frans Moonen en Gertrud Dreuw (jrd.)

 

Zaterdag 30 juni

Zaterdag in week 12

Theresiakapel

10.00 uur H. Mis

 

Biechtgelegenheid 

14.00-14.30 uur 

Kapelaan Blom

 

18.00 uur Volkszang

Preek: Prof. Meulenberg

Ouders Constant Jongen en Mien Jongen-Dahmen

 

Gedoopt - Gehuwd - Overleden

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN KERKELIJK BEGELEID:

18-04-2018Pim Vossen, 72 jaar

27-04-2018Sjef Quaedvlieg, 88 jaar

27-04-2018Helma Janssen-Koenen, 61 jaar

 

IN ONZE PAROCHIE WERDEN GEDOOPT:

02-04-2018Emily Roesink

08-04-2018Sem Holtkamp

08-04-2018Jurre Ritzen

29-04-2018Ties Ummels

06-05-2018Zoe Bernard

06-05-2018Jaidy Handels

12-05-2018Esther Aerts


Overige Bijdragen

Uiterste datum voor het opgeven van misintenties voor de periode van 30 juni t/m 28 juli 2018: DINSDAG 19 JUNI 2018

 

Peter Schunck, bedankt!

Vanwege het bereiken van de statutaire leeftijdsgrens heeft de bisschop van Roermond eervol ontslag verleend aan Peter Schunck als lid van het overkoepelend kerkbestuur, waarin hij de locatie Pancratius vertegenwoordigde. Wij danken hem voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid, die aanwezig zal blijven in vele aspecten, het meest zichtbaar in het Jacobusbeeldje dat hij liet vervaardigen. Peter, bedankt!

 

Kosters gevraagd voor Pancratius

Het is mooi om te zien, hoe een groepje vrijwilligers zich verantwoordelijk voelt om de weekdagen te kosteren, nu broeder Frederik met zijn werkzaamheden elders is gestart. Medio juni valt er ook een gat in de weekendbezetting. Wie wil het vrijwillige team komen versterken door de kerk op zaterdagavond en op zondag te openen en te zorgen dat alles klaar staat voor de eredienst, om daarna weer alles op te ruimen en te sluiten? Graag een bericht aan de deken of één van de kosters, niemand wil voor een dichte deur staan, maar als iedereen denkt dat iemand anders hem wel open doet…. Dank!

 

Bereikbaarheid

Van 1-6 juni zal de binnenstad van Heerlen weer gevuld zijn door de kermis. Helaas zal de kerk daardoor moeilijker met de auto bereikbaar zijn. Alle Missen, ook eventuele uitvaarten, zullen gewoon ongestoord doorgang kunnen vinden.

Zondag 10 juni staat in het teken van “Heëlesj Autosjtuute”. Vanaf 12 uur vullen Oldtimers het Pancratiusplein; bereikbaarheid van de kerk zou dan geen probleem moeten zijn, wel is de vraag om na de Mis zo snel mogelijk met de auto weg te zijn.

 

Vieringen Pancratius via internet te volgen

U kunt alle vieringen via de website van de Pancratiusparochie volgen via onder: “Dienst Pancratius online”!

 

Vacature penningmeester overkoepelend kerkbestuur

Wij zijn Wiel Vaessen bijzonder dankbaar voor de manier, waarop hij zich naast andere taken (zoals het lokale bestuur van Welten en het dekenaatsbestuur) inzet voor het overkoepelend kerkbestuur in de rol van penningmeester. Omdat hij in september hoopt zijn 75e verjaardag te vieren, is hij binnenkort cf. het “algemeen reglement voor het bestuur van een parochie van de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland” aftredend. Daarom is het bestuur op zoek naar een nieuwe penningmeester.

Hoewel natuurlijk het hele bestuur voor de financiën verantwoordelijk is, heeft de penningmeester op het financiële gebied natuurlijk een specifieke taak. Per locatie (Pancratius, Welten, Joseph, Andreas, MAMM) wordt lokaal zorg gedragen voor het financiële beheer: daar worden voor de losse parochies de kerkbijdragen geïnd, rekeningen betaald, boekhoudingen gevoerd, jaarrekeningen gemaakt. De penningmeester van het overkoepelend kerkbestuur houdt hier toezicht op, synchroniseert processen en adviseert het bestuur in de financiële zaken; natuurlijk is zij/hij ook volledig lid van het bestuur en heeft stemrecht over alle zaken, die het bestuur aangaan.

Het bestuur hoopt op iemand, die deze vrijwilligerstaak op zich wel nemen. Zij/hij heeft financiële kennis van zaken, liefst kennis van Exact (waarnaar de lokale boekhoudingen binnenkort overstappen), kan in een team functioneren en is positief verbonden met onze geloofsgemeenschap. 

Geïnteresseerden voor een gesprek voor nadere toelichting kunnen contact opnemen met deken Bouman (045-5713682, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). Wanneer u weet dat iemand dit waarschijnlijk zou willen maar te bescheiden is om dit kenbaar te maken, kunt u dit ook laten weten aan deken Bouman. Dank!

Het kerkbestuur

 

Heerlense Bedevaart naar Lourdes

Jeugdkring Chrisko heeft in overleg met de parochies van Cluster Heerlen Zuid het plan opgevat om in september 2018 naar Lourdes te reizen. Dat betekent dat Jeugdkring Chrisko de komende maanden een groep gaat vormen samen met de pelgrims uit de parochies en kapelaan Blom als geestelijk begeleider. 

Begeleiders, verzorging, kapelaan en parochianen: samen als pelgrims op weg!

De reis naar Lourdes zal plaatsvinden met het vliegtuig, vanaf vliegveld Beek. We sluiten hiervoor aan bij de Limburgse bedevaart, maar vormen daarbinnen een eigen groep. Er zal een driesterren zorghotel voor deze reis gereserveerd worden, waar we als groep kunnen verblijven. 

Voor mensen met een lichte zorgvraag (zoals hulp bij steunkousen aan/uittrekken, hulp bij persoonlijke verzorging, hulp bij medicatie, etc.) gaan er verpleegkundigen mee in de groep. Ook als u een zwaardere zorgvraag heeft, kunt u natuurlijk meegaan. U verblijft dan in het Accueil op het Heiligdom en wordt telkens opgehaald om aan te sluiten bij onze groep. Mensen met medische indicatie en een CZ zorgverzekering kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een korting op de reissom.

Hebt u interesse om mee te gaan met deze bedevaart naar Maria? Er liggen folders achterin de kerken in Heerlen Zuid. 

Voor meer informatie over de reis, aanmelding voor de informatiebijeenkomst of het opvragen van een inschrijfformulier kunt u contact opnemen met: 

Secretariaat Jeugdkring Chrisko, 06-21891859

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Orgelconcert dinsdag 5 juni

Iedere eerste dinsdag van de maand is er van 13.00-13.30 een middagpauze-orgelconcert in de Pancratiuskerk. Op dinsdag 5 juni is het volgende concert, verzorgd door Jo Louppen. 

 

BANNEUX-BEDEVAART

Op zaterdag 25 augustus 2018 gaan we weer naar Banneux op dagbedevaart. Aanmelden kan tot 1 augustus 2018 bij het “Huis voor de Pelgrim” Maastricht, tel.043-3215715 en de kosten ad € 24,00 per persoon overmaken (kinderen t/m 12 jaar € 12,00). S.v.p. vóór 1 augustus overmaken op rekening nummer: NL15INGB0001058699 t.n.v. Stichting Limburgse Bedevaarten, Maastricht met vermelding van: “Maria Legioen” en van uw naam, adres en telefoonnummer. Indien meerdere personen meegaan, s.v.p. alle namen, adressen en telefoonnummers apart noteren. Enkele dagen vooraf ontvangt u een bewijs van deelneming.

 

Processie 3 juni

Op zondag 3 juni trekt de processie na de Mis van 10 uur door Heerlen! De route is als volgt: Pancratiusplein Zuid; Akerstraat tot rotonde; Putgraaf; Mariabad (evt Rustaltaar); Rector Driessenweg; Groene Boord; Zomerstraat; Winterstraat; Oliemolenstraat; Herfststraat; Zomerstraat; Lentestraat (Rustaltaar bij trouwlinde); St. Franciscusweg; Ruys de Beerenbroucklaan; Laan van Hövell tot Westerflier; Ds. Jongeneelstraat; Tempsplein  (Rustaltaar); Raadhuisstraat; Geleenstraat; Pancratiusplein Zuid.

We roepen iedereen langs de route op om de processie welkom te heten middels vlaggen, beeldjes voor de ramen en vooral: uw aanwezigheid! Zoals gebruikelijk komt de Mis van 11.30 uur op de processiezondag te vervallen.

 

Samenkomstengeloofsverdieping: 12 juni

Op 17 april vond een kennismakingsbijeenkomst plaats voor hen, die zich verder in het geloof willen verdiepen. Een groepje van 5 personen heeft zich nu gevormd, we treffen elkaar op regelmatige basis op de dekenij. De vierde samenkomst is op dinsdag 12 juni om 20.00 uur. Interesse in deelname, meer weten? Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. 045-5713682.

 

Pelgrimage naar pater Karel - Munstergeleen

Samen willen we pelgrimeren naar Pater Karel in Munstergeleen op zaterdag 23 juni. Vanaf 09.00 uur wordt er gefietst vanaf de St. Josephkerk; vanaf 10.00 uur wordt er gewandeld vanaf de kerk in Puth. Maar u kunt gerust op eigen vervoer komen (auto)! De H. Mis zal om 11.00 uur aanvangen. Gelieve u aan te melden bij uw parochie zodat we weten voor hoeveel mensen koffie en thee kan worden gezorgd.

 

Parochiepriesters 

Deken Hans Bouman, Pancratiusstraat 41, 6411 KC Heerlen

(Tel.: 045-571 3682 of mob. 06-1098 3891, Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., twitter: @DekenHeerlen)

Kapelaan Rick Blom, Pastorie Molenberg, Gerard Bruningstraat 2 

(Tel.: Mob. 06-5572 2869 Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

 

Stichting Patiëns:

Vivian Kreutz, tel.: 523.25.04 of

Ineke Lassche-Smeelen, tel.: 575.14.15

 

Kerkbijdrage:

ING banknummer Kerkbijdrage: NL12 INGB 0001 0408 08 

t.n.v. RK Kerkbestuur St. Pancratius

Kerkbijdrage: Irene Boon. Inlichtingen via parochiesecretariaat op  dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur, tel.: 571 36 82

 

Giften/Schenkingen:

RABO banknummer: NL39 RABO 0122 4706 80

t.n.v. RK Kerkbestuur St.Pancratius

 

Misstipendia:

ING banknummer: NL07 INGB 0001 0590 37 t.n.v. Kerkbestuur St. Pancratius

Telefoon: 571 36 82

 

Secretariaat van de St. Pancratiusparochie:

Pancratiusstraat 41 (dekenij), 6411 KC Heerlen, tel.: 571 36 82

Openingstijden: dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur en vrijdagmiddag

van 14.00 tot 16.00 uur.

 

E-mailadres:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Website:

www.pancratiuskerk-heerlen.nl

 

E-mailadres Federatiebestuur:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Zoeken