Parochienieuws 30 september - 28 oktober 2017

 

Abraham zien en zilveren priester

Ik kan me nog goed herinneren dat ik een eerder jubileum vierde. Eén van de toenmalige acolieten, Jacqueline, schreef toen voorop mijn misboekje: “vergeet niet om te genieten”. Wat kenden ze me daar goed! En wat vreemd is het dan nu, om te vieren in parochies, waar ik nog altijd een nieuweling ben en mijn weg aan het vinden ben. Als mensen mij vragen of ik al kan wennen, antwoord ik steevast: kunnen jullie al aan mij wennen?

Met alles wat ik ben, met wat ik goed kan en waar ik minder goed in ben; met wat ik doe en de steken die ik laat vallen; met alles speelt continu door mijn hoofd: hoe kunnen we onze geloofsgemeenschappen laten groeien? En dan niet persé in omvang en in aantal, maar in de kwaliteit van ons Christenzijn. Hoe kunnen we in deze tijd nieuwe wegen vinden, hoe kunnen we verbinden?

Ik dank voor het vertrouwen wat ik van velen krijg en de manier waarop ik welkom ben en mij probeert te volgen in de aanpak. Ik dank ook heel bijzonder onze burgemeester Ralf Krewinkel in een gezamenlijke aanpak: geen tegenover van kerk en gemeente, maar allebei in respect voor elkaar binnen eigen verantwoordelijkheden. Daarbij wens ik zijn zoon Luca beterschap en bid voor hem en voor alle zieke kinderen, want dat zijn de echte dingen van het leven.

Tegelijkertijd kan ik vaak ook emotioneel heel bedrukt zijn wanneer dingen niet vooruit te branden zijn. Wanneer mensen verantwoordelijkheden niet nakomen of zelf (zeker van wie je het niet verwacht!) een gesprek weigeren. Wie mij dan ontmoet, weet dat ik dan wel ook een mens ben en zelfs zeer onhebbelijk kan worden. Ik probeer eraan te werken, of zoals ze in mijn eerste kapelaansparochie Elsloo zeiden: je blijft net zolang leren tot je vingers even lang zijn gegroeid.

Inderdaad, genieten is lastig voor mij. Ik hoef geen cadeaus, geen enveloppen, geen status en geen flessen wijn. Als het de gemeenschap goed gaat, gaat het mij goed. Als het overgemaakte bedrag helpt om de kosten van het feest te betalen, ben ik blij, want dan drukt het niet op onze financieel zwakke parochies. Als er wat overblijft voor nieuwe initiatieven of voor achterstallig onderhoud van de dekenij, dan zal ik daar dankbaar voor zijn. De meeste kans op genieten is voor mij: wanneer we met velen samen kunnen zijn, waarbij iedereen zich genodigd en welkom voelt, en juist die mensen durven te komen, met wie ik nog geen weg mee heb weten te vinden. Het gaat niet om de priester, een priester is maar een voorbijganger: ik ben me zeer bewust dat ik ooit voor Petrus zal staan en ik in confrontatie met de Eeuwige zal beseffen, hoe ik zelf geleefd heb; hoe ik voor mensen als individu wat heb kunnen betekenen; welke rol ik had voor de gemeenschap als groep.

Bidden we 1 oktober samen om zegen voor onze geloofsgemeenschappen. Ik zal mijn best doen om daarvan te genieten!

Hans Bouman,

deken

 

Optreden Paul van Loo in Theresiakapel

Paul van Loo, een echte Limburgse troubadour, komt optreden in de Theresiakapel aan de Putgraaf in Heerlen.

Paul was vele jaren aardrijkskundeleraar in Heerlen. In 2003 maakte hij, samen met Ivo Rosbeek zijn eerste Limburgstalige cd met daarop het succeslied “ ‘t Is nog noëts zoë donker geweës”. Na dit succes volgden nog 5 cd’s. Allemaal in het Limburgs. En allemaal met teksten over dingen waar we allemaal mee te maken hebben of krijgen. Paul heeft ervaring met het optreden in kerken en kapellen met mooie liedjes die met de specifieke sfeer die daar heerst, te maken hebben. Het optreden zal plaats vinden op zaterdag 30 september, aansluitend aan de H. Mis van 10:00 uur.

Tussen de H. Mis en het optreden krijgt U door het bestuur van de Stichting Kapel Putgraaf een kopje koffie aangeboden.

Paul heeft aangeboden geheel belangeloos op te treden. Dus gratis. Dit wilt niet zeggen dat het U niets gaat kosten. Ook de Theresiakapel kan niet blijven bestaan zonder inkomsten. Wij gaan dan ook collecteren voor onze Kapel en hopen dat U diep in de buidel zult tasten.

Bestuur Stichting Kapel Putgraaf

 

Marktdagconcert

Al enkele jaren vinden er in de Pancratiuskerk zogenaamde Marktdagconcerten plaats. We maakten er tot nog toe geen reclame voor, maar de liefhebbers die ervan op de hoogte zijn komen regelmatig terug naar onze kerk om te genieten van een half uurtje orgelmuziek gespeeld door onze organist Jo Louppen. Met enige regelmaat spelen ook gastorganisten op deze concerten.

Ons orgel mag ook buiten de eredienst gehoord worden omdat het een ruime mogelijkheid biedt om muziek uit diverse stijlperioden tot leven te brengen.

Iedere eerste dinsdag van de maand is van 13.00-13.30 een orgelconcert; voelt u zich vrij om gewoon even binnen te lopen!

Op dinsdag 3 oktober zal dit concert verzorgd worden door Rob Waltmans (www.robwaltmans.nl ). Elke eerste dinsdag van de maand van 13:00 uur tot 13:30 in de Pancratiuskerk!

 

Feestelijke Mis op 1 oktober

Zoals reeds eerder geschreven zal er op zondag 1 oktober één Mis plaatsvinden en wel in de tent van het Oktoberfest op het Pancratiusplein. Dit bij gelegenheid van 25-jarig priesterjubileum van de deken en zijn 50e verjaardag! De grote wens van de deken is dat deze dag in het teken staat van binding tussen mensen en parochies. Laten we met zijn allen hem dit cadeau gunnen en aanwezig zijn! Om 11.00 uur zal hij feestelijk afgehaald worden van de dekenij naar de tent; daar zal rond 11.30 uur de feestelijke Mis beginnen. Nadien is er gelegenheid om hem de hand te schudden. Laten we bidden voor het welslagen en aanwezig zijn om er samen een mooie dag van te maken!

Feestcomité 1 oktober

 

Allerheiligen en Allerzielen

Op woensdag 1 november is het Allerheiligen, een feestelijke dag waarin alle heiligen in de hemel worden aangeroepen voor ons te bidden. Allerzielen, een dag later, waarin bijzonder stil wordt gestaan bij de dierbare overledenen die op weg zijn naar de hemel en wij bijzonder voor hen bidden. Ook een dag om stil te staan bij ons verdriet en bidden om kracht en troost. In de St. Pancratiuskerk worden deze dagen extra aandacht te geven en wordt de H. Mis gevierd om 10.00 uur gevierd met muzikale ondersteuning. Op zondag 29 oktober staan we stil bij de overledenen van het afgelopen jaar. In de Molenberg worden de namen genoemd tijdens de Mis van 10.00 uur en in de Pancratius van 11.30 uur. In Moeder Anna worden deze genoemd tijdens de H. Mis van zaterdag 28 oktober. In de St. Elisabethkapel worden álle mensen genoemd die gewoond hebben in de Parc Imstenrade tijdens de zondagse Mis van 11.15 uur. In de St. Joseph en in de St. Martinus worden op 29 oktober de namen genoemd tijdens het lof om 15.00 uur, waarna aansluitend de graven worden gezegend.

Zoeken