Parochienieuws 26 mei - 30 juni 2018

Pinksteren, feest van begeestering

Pinksteren- waarschijnlijk het minst bekende, maar zeker niet het minst belangrijke feest. De apostelen ontvingen de kracht van de Heilige Geest; daardoor werden zij zo begeesterd (!), dat ze enthousiast het geloof gingen verkondigen en iedereen hen hoorde spreken in hun eigen taal.

Hoe hebben wij Pinksteren, dat net achter ons ligt, beleefd? Hebben we ons laten raken? Het is nog niet te laat, de heilige Geest werkt altijd. Nee, God lost niet al onze problemen voor ons op: wel vergroot Hij het geluk, dat we al hebben, en steunt Hij ons waar we kracht nodig hebben.

Het geloof wordt op 2 manieren verkondigd: door wat we zeggen en wat we doen. Durven we er in deze tijd nog voor uit te komen dat we in God geloven? En laten we dat dan ook blijken door de dingen die we doen, of juist laten? Onze wereld heeft mensen nodig die, zoals Jezus dat zei, licht van de wereld en zout van de aarde zijn; mensen die smaakmakers zijn en in een steeds oppervlakkige maatschappij verdieping weten te brengen. 

Laten we, vanuit Pinksteren, als begeesterde mensen het geloof stralen!

Mede namens kerkbestuur, geestelijken en lokale groepen: Zalig Pinksteren!

Deken Bouman

 

Broeder Frederik laatste keer koster op 17 juni

Het gaat allemaal sneller dan verwacht, omdat de nieuwe werkgever van onze koster hem heeft gevraagd al per 1 mei te beginnen. Daarom heeft hij nu een dubbele baan: op weekdagen voor de nieuwe werkgever, in het weekend voor de parochie. Zo hebben we in goed overleg kunnen borgen dat er een warme overdracht is naar de vrijwilligers en dat de processies van Heerlen-Centrum en Welten nog mede door hem georganiseerd kunnen worden.

Bij het ter perse gaan van het parochieblad is al wel bekend dat broeder Frederik op zondag 17 juni voor de laatste keer zal kosteren in de Pancratius. Op die zondag zal er dan ook op een gepaste manier bij deze laatste werkdag stil worden gestaan. Details zijn daarvan helaas nu nog niet bekend. In elk geval zal iedereen al middels aanwezigheid in de gelegenheid zijn om de dankbaarheid voor zijn inzet tot uitdrukking te brengen. Nadere details zullen in de kerk bekend worden gemaakt.

 

Zoeken