Pavrochienieuws 30 juni - 28 juli 2018

Vakantie voor de deur

Voor velen staat de vakantie voor de deur: bij de een ligt het ticket klaar, bij de ander staat de caravan voor de deur… en weer een ander is wat stilletjes, omdat hij of zij thuisblijft en wat opziet tegen de leegte.

Wie hier naar de kerk gaat (of via internet meeluistert) of in een ver vakantieland in de banken aanschuift, zal overal dezelfde lezingen horen. Zoals in het eerste vakantieweekend, waarin gelezen wordt uit Marcus 6,1-6. Jezus gaat niet op vakantie, net andersom: hij komt terug in Nazareth en wordt afgewezen, omdat mensen een beeld van hem hebben uit het verleden van zijn kindertijd. Wonderen kan hij daar niet doen. 

Waar mensen verstard blijven in het verleden, hebben ze vooral zichzelf: wonderen kunnen niet gebeuren. Jezus gaat een andere weg van steeds weer nieuwe ontmoetingen; opent harten die zijn verhard, gaat met iedereen in gesprek en laat mensen steeds nieuwe wegen gaan.

Moge de vakantietijd, of we nu weggaan of thuisblijven, ons helpen dankbare herinneringen van het afgelopen schooljaar te koesteren. Maar moge deze tijd ons ook helpen om weer “leeg” te worden van wat ons belast en wat het wonder blokkeert, zodat we na de vakantie weer aan nieuwe toekomsten kunnen bouwen, met elkaar.

Van harte wens ik iedereen een goede vakantietijd toe!

Hans Bouman, deken

 

Broeder Frederik, bedankt!

Onderweg naar zijn afscheid als koster van de Pancratiuskerk had broeder Frederik aangegeven, geen groot afscheid te willen. Toch meenden de deken, het kerkbestuur en het lokatiebestuur dat het vertrek niet onopgemerkt mocht blijven.

Daarom stond hij na de laatste Mis die hij kosterde op 17 juni in de Pancratiuskerk, even centraal. Jeugdkring Chrisko zong hem toe, kerkgangers applaudisseerden, de deken memoreerde zijn inzet en betrokkenheid en overhandigde hem namens het bestuur een zeefdruk van de Pancratiuskerk ter blijvende herinnering. Daarna was eigenlijk nog het mooiste deel: de gelegenheid om elkaar te ontmoeten in de dekenij. Het was zoals gewenst een eenvoudig samenzijn, waarin vooral enorm veel betrokkenheid en belangstelling van parochianen en anderen naar voren kwam voor het vele, dat broeder Frederik in, rond en vanuit de Pancratiuskerk heeft betekend.

Wij danken hem nogmaals voor het vele wat hij heeft gedaan en wensen hem veel zegen toen voor zijn verdere levenspad!

 

Vakantie Zomerrooster 8 juli t/m 12 augustus

Van 8 juli t/m 12 augustus wordt er een zomerrooster gehanteerd. Dat betekent dat er verschillende H. Missen van 10.00 uur naar 09.00 uur worden verplaatst. Tijdens deze 6 zondagen zal de H. Mis in de St. Elisabethkapel tijdens van 11.15 uur naar 10.00 uur verplaatst worden. 

Het normale rooster

  Pancr. Mart. Jos. Elisab. Teresia Anna Mol.
Zaterdag         10.00    
18.00 19.00       18.00  
Zondag 10.00 10.00          
11.30   11.15 11.15     10.00
Maandag 09.00         18.30  
Dinsdag 09.00 19.00          
Woensdag 09.00 09.00         19.00
Donderdag 09.00   19.00        
Vrijdag 09.00         18.30  

Zomerrooster - aanpassingen:

Pancratius: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 uur op:

8 juli en 12 augustus

St. Martinus: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 op:

15 juli en 5 augustus

Molenberg: De H. Mis van 10.00 uur gaat naar 09.00 op:

22 juli en 29 juli

Elisabethkapel: De H. Mis van 11.15 uur gaat naar 10.00 op:

8 juli t/m 12 augustus

Zoeken