Parochienieuws 27 oktober - 7 december 2018

Proficiat nieuwe bisschop Mgr. Smeets

Van harte feliciteren wij Mgr. Harrie Smeets, deken van Venray, met zijn benoeming tot bisschop van Roermond. Een mooi detail is dat hij werd geboren in Heerlen in de Vroedvrouwenschool!

Als wapenspreuk heeft hij gekozen “In Gods naam mensen liefhebben”. Vanaf 8 december zal hij deze spreuk als zijn motto kunnen voeren, omdat hij dan in de kathedraal van Roermond tot bisschop wordt gewijd.

Een interessante wapenspreuk!

"In Gods naam" is natuurlijk: in de naam van God. Vaak wordt verweten dat er in Gods naam oorlogen gevoerd worden. Mgr. Smeets richt het op: mensen liefhebben.

"In Gods naam" is ook: in nomine Domini. Dat verwijst naar een oude spreuk "in nomine Domini feliciter", "in de naam van de Heer gelukkig", een spreuk die al door Willibrord werd gebezigd.

"In Godsnaam" kan ook een oproep zijn: “In Godsnaam, heb mensen lief!”

Een verzuchting kan ook: "In Godsnaam...."

In die zin is het een opdracht, of een oproep. Het kan een opdracht zijn aan zichzelf, maar ook een oproep aan anderen.

Wij wensen de nieuwe bisschop toe, dat hij gelukkig is in zijn ambt en zo de kerk van Limburg tot zegen kan zijn: dat hij in Godsnaam mensen kan liefhebben; dat hij mensen inspireert om elkaar lief te hebben.

Wij wensen hem van harte proficiat en bidden dat zijn bisschopsambt tot zegen zal zijn!

Deken Bouman

 

Allerheiligen en Allerzielen

Ieder jaar staan we stil bij hen, die ons op het levenspad zijn voorgegaan. Ieder jaar is dat ook weer wat aanleiding tot verwarring: wanneer vieren we wat? Eigenlijk hoort alles op de weekdagen gevierd te worden, maar dat is gezien werk- en schoolverplichtingen van velen natuurlijk lastig. Daarom vieren we wel door de week, maar worden de namen van de overledenen van het afgelopen jaar in het weekend bijzonder genoemd. Dit betekent voor de St. Pancratius:

- Donderdag 1 november Hoogfeest Allerheiligen, Hoogmis om

  10.00 uur

- Vrijdag 2 november Allerzielen, requiemmis om 10.00 uur

- Zaterdag 3 november reguliere H. Mis om 18.00 uur

- Zondag 4 november reguliere Hoogmis om 10.00 uur

- Zondag 4 november H. Mis om 11:30 uur, waarin de namen van de overledenen van afgelopen jaar worden genoemd en waarin voor iedere overledene een kaars wordt ontstoken.

Heer, geef hen de eeuwige rust.

En het eeuwig licht verlichte hen.

Dat zij mogen rusten in vrede. Amen.

 

Vrijwilligersdag 25 november

Zoals al eerder aangekondigd, zal op zondag 25 november een vrijwilligersbijeenkomst zijn voor de vrijwilligers van de Pancratiusparochie én voor de eventuele partners. Onder de enthousiaste aanvoering van leden van het locatiebestuur (zelf ook vrijwilligers!) krijgt het programma steeds meer vorm. 

Na afloop van de Mis van 11.30 uur, die mede opgedragen zal worden tot intentie van de vrijwilligers, worden we rond half één welkom geheten in de Twee Gezusters. Na ontvangst zullen we ingaan op het reilen en zeilen van onze bijzondere parochie en zal iedereen in de gelegenheid zijn met elkaar van gedachten te wisselen. Vervolgens zullen we elkaar nader ontmoeten tijdens een eenvoudige lunch.

We streven ernaar dat alle vrijwilligers voor 1 november een persoonlijke uitnodiging hebben ontvangen. Bent u wel vrijwilliger maar hebt u 4 november nog geen uitnodiging gehad? Excuses, het is een hele puzzel om alle lijsten op orde te krijgen…. Mopper dan niet, maar laat het even weten aan het parochiekantoor!

Deken Bouman

Zoeken