Pastorale werkgroep

De rechter hand van de priesters in de parochie werkzaam.

Pastoralewerkgroep-2IMG 1416 SmallDe Pastorale Werkgroep is een groep vrijwilligers die zich inzetten om mensen van de parochie thuis te bezoeken. Zij fungeren als verlengstuk van onze priesters.

Er kunnen meerdere redenen zijn voor deze huisbezoeken. Zo worden bijvoorbeeld nieuwkomers verwelkomd, alsook diegenen waar bijzondere gebeurtenissen in de familie hebben plaatsgevonden zoals overlijden, ontslag na ziekenhuisopname, geboorte, enz. Maar ook het brengen van een kleine attentie wanneer een 80-plusser verjaart is vaak een aanleiding voor een bezoek van één van onze leden. Parochianen die 50 jaar en 65 jaar worden, krijgen een felicitatiekaart.

De vrijwilligers worden niet op pad gestuurd om “zieltjes te winnen”. Het is de bedoeling dat we iets voor de medemensen kunnen betekenen, een luisterend oor, zodat mensen zich hier thuis voelen.

Wilt U meer weten van de Pastorale Werkgroep, dan kunt U zich wenden tot het secretariaat

 

Zoeken