Adventsgedachte

 

verijzende christusKERK VAN DE VERRIJZENDE CHRISTUS

Wij vieren wat wij mogen worden: mensen van licht

 

In 1957 krijgt een pastoor in Dordrecht, de karmeliet Constant Dölle, van de bisschop van Rotterdam de opdracht een nieuwe parochiekerk te bouwen. Hij begint er vol goede moed aan en kiest als titel ’kerk van de verrijzende Christus’.

Lees meer: Adventsgedachte

Vol van genade!

God schonk Maria de genade om de moeder van Zijn zoon te worden. Zij pakte dit geschenk met beide handen aan. Jozef ontving eveneens de genade van Godswege en de oproep om Maria tot zijn vrouw te nemen. Ook hij nam deze genade van harte aan en gaf gehoor aan de oproep die hij door middel van een droom ontving. Beiden luisterden naar Gods stem en gaven zich over aan Zijn plan door te vertrouwen op de genade van de Heer, die hen ten deel was gevallen. 

De Zoon van God was veilig verpakt in de moederschoot van Maria en zo gingen Maria en Jozef in alle eenvoud de weg die Hij voor hen bereid had. Niet wetend waar zij uit zouden komen of hoe hun leven verder zou verlopen.
Na een lange weg kwamen zij bij een stal en uitgerekend daar werd Gods Zoon geboren.
De Genadevorst, de Koning van hemel en aarde.
De tijd was gekomen dat Gods grote ‘Geschenk aan de mensheid’, werd uitgepakt en aan de wereld getoond werd, eerst aan de herders en daarna aan de drie Wijzen.
Ook wij ontvangen net als Jozef en Maria de genade om samen met hen in deze adventstijd op weg te gaan en het geschenk dat God voor de hele mensheid heeft bereid uit Zijn hand aan te nemen.
In deze adventstijd willen we 24 dagen lang iedere dag stil staan bij een woord om dat tot onze verbeelding te laten spreken en te luisteren naar
wat dit woord ons persoonlijk zegt en wat het betekent in ons dagelijks leven.

 

© www.jeugdkringchrisko.nl

 

Totaal

Maria, Draagster van het Licht !

Totaal

 

 

Hoe voltrok God Zijn heilsplan? En hoe verpakte God Zijn blijde boodschap?
Dit verliep niet volgens menselijke maatstaven, maarvolgens goddelijke maatstaven.
God schonk Zijn Zoon aan de wereld, maar kondigde Hem niet vol pracht en praal aan.
Hij toonde Hem niet opzichtig aan de wereld, maar verpakte Hem in alle eenvoud
in de gedaante van Maria; een eenvoudigjong meisje dat vervuld
was van Gods Liefde.
Gods wijze van verpakken maakte dat Jezus in het
verborgene veilig kon opgroeien. Hierdoor bleef Hij uit het
oog van de wereld, want de wereld zocht naar iemand die
voldeed aan hun beeld van een echte koning!
Men was er niet op ingesteld dat God in het nieuwe
verbond dat hij met de mensheid sloot de mensen juist in
het kleine tegemoet kwam.
Uitgerekend op Maria liet God Zijn Licht schijnen. Maria,
die in de ogen van mensen onopvallend, onbeduidend en
onbekend was, werd uitverkozen om Draagster van Gods
Zoon, het Licht der Wereld te worden .
In deze adventstijd willen we samen met Maria op weg
gaan door ons in haar te verplaatsen en eigenschappen te
overwegen die kenmerkend zijn voor haar.

 

 

Adventskalender aan geboden door:

Jeugdkring Chisko

 

Zoeken