Toewijding aan Maria Dekenaat 2013

Maria van LeenhofHeilige Maria, Moeder van God,
gedenk hoe uw Zoon Jezus u onder het Kruis aan de mensen
tot Moeder heeft gegeven.
Omvat met uw liefde als Moeder onze wereld,
onze kerk, ons dekenaat, onze gezinnen,
allen die alleen staan of eenzaam zijn.
In de naam van Jezus, uw Zoon en onze Verlosser,
wijden en vertrouwen wij ons bijzonder aan u toe,
onszelf, onze partners, onze kinderen en kleinkinderen,
onze priesters en diakens,
al onze geestelijke en tijdelijke belangen.
Laat ons uw bescherming en voorspraak ondervinden,
zoals eens in Kana, waar uw Zoon Jezus op uw woord wonderen deed.
Schenk ons een vast geloof, een sterke hoop, een vurige liefde.
Verkrijg genezing voor wie ziek is,
troost voor wie bedroefd is,
uitkomst voor wie in nood is.
Leid de stervenden naar het eeuwige Licht.
Bescherm ons tegen de geest van kwaad en verval,
verkrijg voor ons vergeving,
en maak ons tot getuigen van Gods trouw, liefde en vrede.
Laat ons, O Maria, met uw Zoon Jezus verbonden blijven
in leven en in sterven.
Moge de heilige Geest, op uw voorspraak,
een nieuw Pinksteren bewerken:
de harten van de mensen verwarmen,
hun verstand verlichten en
het aanschijn van de aarde vernieuwen. Amen.

Moeder van God - Haast u naar ons
Hulp van de Christenen - Haast u naar ons
Troosteres van de bedroefden - Haast u naar ons
Moeder van de kerk - Haast u naar ons
Toevlucht van de zondaars - Haast u naar ons
Koningin van de vrede - Haast u naar ons
Onze Lieve Vrouw van Leenhof - Haast u naar ons