Toewijding aan Maria van Leenhof

Maria van LeenhofOnder Uw hoede en bescherming bidden wij smekend tot U, o heilige Moeder Gods!"

Met deze woorden, die de Kerk van Christus sinds eeuwen bezigt, wenden wij ons thans tot U, die hier in Leenhof al vele jaren hulp, troost en richting schenkt aan zoekende, biddende en lijdende harten.

Wij weten ons daarbij met alle herders van de Kerk verenigd in die bijzondere band door de H. Geest, die wereldwijd Gods Kerk één maakt. En bijzonder bidden we mét hen en vóór hen die in dit dekenaat werkzaam zijn of werkzaam worden.

In deze eenheid verbonden, spreken wij de woorden van toewijding, waarin wij opnieuw de verlangens en de angsten van de Kerk met betrekking tot de wereld van vandaag willen insluiten.

Jezus, we geven U onze handen om Uw werk te verrichten, om Uw zegen te verspreiden. Wij geven U onzen voeten om Uw weg te gaan. Wij geven U onze ogen, opdat Gij ze zoudt richten en doen stralen in Uw goedheid. Wij geven U ons verstand om te denken. Wij geven U onze mond om te spreken, Uw woord van wijsheid, Uw woord van liefde. Wij geven U onze geest om in ons te bidden. We geven U bovenal ons hart om te leren liefhebben op de wijze van Uw Allerheiligst Hart en het Onbevlekte Hart van Maria, Uwen onze Moeder. Laat ons kleiner worden en wordt Gij groter in ons opdat niet wij meer leven, niet wij meer bidden, niet wij meer werken, maar Gij, liefdevolle Verlosser. O Jezus, levend in Maria, kom en leef in ons, opdat onze kerken en parochies onder uw bescherming geleid, haarden van geloof, hoop en liefde mogen zijn, worden of blijven. Amen.