Gebed tot St Jozef

Uw jawoord aan God, Heilige Jozef, heeft aan uw leven een wereldwijde betekenis gegeven. 
U hebt de vorming van Jezus op u genomen. Het vader en mensbeeld dat u leefde, was 
de leerschool waaruit Gods Zoon de basis vond voor heel zijn optreden. Zijn wijze van zijn, 
zijn krachtige persoonlijkheid, zijn liefdevolle omgang en zijn onverbiddelijke keuze om 
het goede te doen en de zonde te vermijden leerde Christus ook van U. 

De liefde en trouw waarmee u Maria hebt benaderd was edel en onzelfzuchtig. In alle 
beproeving bleven u en zij sterk, dienstbaar aan het plan van God dat u werd geopenbaard. 
Ook ik wil de moed hebben dienstbaar te zijn, ook ik wil eigen vooruitzichten en wensen opgeven 
indien het helpt Gods Koninkrijk te vestigen. Zowel voor een individu alsmede voor het geheel 
van gezin, kerk of de samenleving. U hebt het vertrouwen gehad om uw leven in stilte en 
verborgenheid te leiden, niet uit op eigen voordeel, eer of roem. Zodanig dat Christus later kon 
zeggen wat Hij met eigen ogen had gezien: “Wie onder u groot wil worden, moet dienaar zijn 
en wie onder u de eerste wil zijn moet slaaf van u wezen”. 
Daarom vraag ik u, Sint Jozef, in mijn leven iets van die stille vredige kracht te brengen. 
Help mij om met God mee te denken, mee te werken. Dat ik alle plannen en wensen niet toets 
aan wat ik wil maar wat de Heer van het leven wil dat ik doe of laat. Dat ik met u blijf beseffen 
dat God de mens - dus ook ik - wil betrekken in Zijn heilswerk. U die hebt beschermt, waak over 
mijn die zelf na en met elke communie bereid ben tabernakel te van Zijn Goddelijke aanwezigheid. 
Zie genadig neer op mijn en onze intenties en bewaak en geleid ons 
die met vertrouwen om uw voorspraak.
Amen.