Vieringen in Coronatijd: richtlijnen bisschoppen

De bisschoppen van Nederland hebben regels uitgevaardigd, zie https://www.bisdom-roermond.nl/Geen-publieke-nachtmissen-op-kerstavond-in-de-katholieke-kerken