Vieringen na 1 juni: richtlijnen bisschoppen en toepassing

De bisschoppen van Nederland hebben regels uitgevaardigd, zie https://www.bisdom-roermond.nl/Vanaf-1-juni-weer-beperkt-missen-met-gelovigen . Of wij overgaan tot openen, zal er mede vanaf hangen of wij in staat zijn aan alle eisen te voldoen. Zodra daar nieuws over is, zullen we dit bekend maken.