Vieringen na 10 juli: richtlijnen bisschoppen

De bisschoppen van Nederland hebben regels uitgevaardigd, zie https://www.bisdom-roermond.nl/Reserveren-kerkdiensten-hoeft-niet-meer-altijd-