15 augustus Maria Ten Hemelopneming 10 uur

Wij vieren Maria Ten Hemelopneming op de weekdag zelf, op 15 augustus, met een feestelijke H. Mis om 10 uur. In deze H. Mis zal gezongen worden door het Heerlens Bruidskoor.