Eerste H. Communie

Eerste H. CommunieIn Heerlen loopt het eerste contact voor de eerste H. Communie doorgaans via de basisschool. Omdat er binnen de grenzen van de dekenale Pancratiusparochie geen school gelegen is, kent de parochie dus geen structureel aanbod.

Wel zijn er kinderen die op individuele basis de eerste H. Communie ontvangen in een gewone weekendviering. Het kan zijn dat door verhuizing of ziekte "het er niet van kwam", maar ook zijn er vaste kerkgangers die het fijn vinden hun kind dit sacrament te laten ontvangen in de weekendmis, waarin ze altijd aanwezig en vertrouwd zijn. Vanzelfsprekend hoort bij deze viering dan natuurlijk ook een traject van voorbereiding.

Kosten voor de buitenschoolse communie

Voor initiatiesacramenten (Doopsel - Communie - Vormsel) vraagt de kerk geen geld. Een vrije gave wijzen wij niet af.

Verdere afspraken

Voor verdere afspraken of vragen kunt u terecht bij de deken, zie: Priesters