Huwelijk

Het HuwelijkOnze dekenale kerk is een schitterende lokatie voor het kerkelijk huwelijk. Ook zijn er praktische voordelen: tijdens de verbouwing van het gemeentekantoor vinden veel burgerlijke huwelijken plaats in de voormalige kapel aan de Gasthuisstraat, bij ons om de hoek.

Meer informatie en afspraken

Eén van de Priesters van de parochie kan u vrijblijvend  informatie geven. Hij zal met u kijken naar de mogelijkheden van data, naar wensen van muziek of versiering, naar de kosten. Hij zal u ook toelichten hoe de voorbereiding en de Mis zelf in z'n werk gaat als we tot nadere afspraken komen. Aarzel niet om vragen te stellen, geen enkele vraag is vreemd!

Bereikbaarheid kerk

Met de afdeling Evenementen van de gemeente zijn goede afspraken gemaakt over de bereikbaarheid van de kerk en over het parkeren bij een huwelijksmis. Tijdige duidelijke afspraken over gewenste datum en tijd zijn daarbij van groot belang. Wacht dus niet te lang met informeren naar de mogelijkheden.

Kosten

Voor de kosten volgen wij de richtlijn van het bisdom. De kosten voor kerk en priester zijn in principe nul, aangezien de kerk door uw kerkbijdrage in stand wordt gehouden. Betaalt u zelf geen kerkbijdrage? Dan zijn de kosten € 440,-. Hoeveel u daarnaast uitgeeft aan extra versiering of aan muziek, dat is uw keuze.

Veel gestelde vragen

  • we zijn niet allebei katholiek, kunnen we dan toch voor de kerk trouwen?  Ja, dat kan: mits de katholieke partij verklaart voornemens te zijn kinderen, wanneer deze gegeven worden, katholiek op te voeden; en de niet-katholieke partij verklaart van dit voornemen op de hoogte te zijn.
  • welke papieren hebben we nodig?  Je dient bij de parochie, waar je gedoopt bent, een recent doopbewijs op te vragen. Vaak kun je de naam van deze parochie terugvinden op de doos van je doopkaars of in het trouwboekje van je ouders.
  • we kennen de priesters niet... zouden we niet eerst gewoon eens kennis mogen maken? Natuurlijk, van harte welkom!
  • we vinden het lastig om een boekje te maken.... kunnen we daar hulp bij krijgen? Allereerst: er hoeft geen boekje te zijn, de Mis gaat ook door als er geen boekje is. Maar we helpen je graag, een word-bestand met teksten en keuzemogelijkheden staat ter beschikking.
  • kunnen we ook in een andere kerk trouwen?  Meestal wel, maar dat hangt ook van de kerk en de situatie af. Neem even contact op, we kijken naar de mogelijkheden.
  • we hebben geen behoefte aan een groot feest...Bij de gemeente hebben we alleen een klein samenzijn, bij de kerk willen we dat ook. Geen grote Mis, geen muziek, gewoon onder elkaar een momentje. Kan dat?  Zeker, welkom! Het mooiste zit in het kleinste, het woord "ja": "ja, ik wil"! Wel zullen er naast jullie als bruidspaar minstens 2 aanwezigen moeten zijn als getuigen.